Какво се изисква, за да дигитализирате вашия бизнес - първа част

 

Тази статия е в съавторство с Mayur Gupta, Global VP of Growth & Marketing в Spotify

 

В наши дни „дигиталната трансформация "е на върха на езика на всеки бизнес лидер. Светът на бизнеса продължава да се дигитализира бързо, като премахва бариерите и се обновява с нови бизнес модели, а организациите или се насочват активно към това или изостават в тази тенденция. Всичко това се случва поради няколко основни причини - изграждане на по-силни взаимоотношения с клиентите, увеличаване на възможностите за кръстосана продажба и фокусиране върху корпоративния растеж. Това е неизбежна трансформация, за да се оцелее в този цифров свят с клиент, който има постоянен онлайн достъп и може да открие всичко само с връхчетата на пръстите си. Всъщност изследванията на CEB research показват, че 87% от висшите бизнес лидери посочват цифровизацията като приоритет за своята компания и 66% се опасяват, че отказът от цифровизация ще застраши тяхната конкурентноспособност.

 

Нека вземем за пример пуснатият неотдавна Amazon Go - той разтърси още повече света на продажбите на дребно, използвайки най-модерната технология за пазаруване в света, така че клиентите да могат да пазаруват в магазина, без да се налага да чакат на опашки.

 

Както показва проучването на MIT Sloan Management study от 2015 г., това преместване в дигиталния свят създаде нов тип компания - организация -"екосистема"  като Amazon, Uber, Airbnb и т.н. Този тип организация в дигитален контекст е отворена система от партньори (официални и / или неофициални), които си сътрудничат, за да се справят с по-сложните и високи потребности на клиентите. Тези бизнес играчи преформулират опита на клиентите, проявяват разбиране към тях и печелят лоялността им, като им осигуряват кратък път към продукта/услугата и с малко усилие успяват да задоволят по-сложните им потребности. Същевременно, по този начин клиентите имат и чудесно изживяване. Търговските марки в тези екосистеми повишават печалбите, както от страна на клиентите, така и от страна на други екосистемни играчи, тъй като те осигуряват платформата, която е в основата на екосистемата.

 

Изследването на MIT установи, че компаниите, които дължат 50% или повече от приходите си на цифрови екосистеми (и над средното ниво на разбиране на клиентите), имат с 32% по-висок ръст на приходите и 27% по-високи маржове на печалба от конкурентите си.

 

За мнозина изграждането на екосистема е много амбициозно и често рисково начинание. Както видяхме с Uber, Airbnb и други обаче, ако не изградите екосистема във вашата сфера, някой друг ще го направи. И тогава вероятно ще се окаже, че се борите за парчета от намаляващ пай в ъгъла на нечия друга екосистема.

 

Ключов елемент, който е от съществено значение за успеха на участниците в екосистемите, е подходът "системно мислене".Това е цялостното разбиране за функционирането на една екосистема, включително микро-перспективата на всяка отделна част от системата, както и макро-перспективата за това как всички отделни части работят заедно като част от цялото.

 

Но този системен мисловен подход трябва да бъде съчетан с "действащи системи". Повечето организации работят изолирано в силози - където всеки силоз работи и оптимизира себе си самостоятелно (или най-вече независимо), а не работи  в името на общата  широката екосистема. Клиентът е в центъра на всеки от силозите, но не и в центъра на екосистемата. Този тип мислене няма да доведе до процъфтяваща екосистема, тъй като от гледна точка на клиента пътя, по който той стига до продукта/услугата  ще бъде разединен, неефективен или просто неприложим. За съжаление, начинът на мислене на системите не е лесен за традиционните организации, които функционират вертикално. Това мислене е различно, то изисква фундаментална промяна в начина на работа – от вертикална към хоризонталнa посока. Следователно този труд изисква много усилия .

Очаквайте продължение.

Източник

e-max.it: your social media marketing partner