Какво се изисква, за да дигитализирате вашия бизнес - втора част

Тази статия е в съавторство с Mayur Gupta, Global VP of Growth & Marketing в Spotify

Първа част

Системното мислене е от основно значение за цифровата трансформация и за изграждането на екосистемна организация. То изисква следните четири практически стъпки:

 

1. Засилване на усилията в посока разбиране на клиентите.

Фокусът на екосистемата трябва да бъде по-високото ниво на задоволяване на потребностите и пътя на клиентите до крайния продукт/услуга. Да приемем, че потребност от по-високa степен е да "помагаме на родителите да подкрепят децата си в откриването и преследването на техните страсти". Един от успешните примери е "Uber", който изгражда транспортна екосистема, която по-добре може да обслужи тази нужда. Представете си времето, когато вие като родител (или вашите деца) можете да осигурите кола, която да шофира безопасно, за да отведе дъщеря ви или сина ви до извънучилищните им занимания. Вече нямате ангажимента да бъдете техен шофьор! За да се случи това обаче бихте искали повече от Uber, както и самостоятелно шофиращи автомобили, застрахователи, транспортни фирми, организации за детска дейност и така нататък.  Марката, която ще предефинира пазара е тази, която може да събере тази екосистема и да осигури всичко това по безпроблемен начин за потребителя. Това е възможно, само ако клиентът е в центъра на тази по-широка екосистема.

 

2. Създайте обща "северна звезда".

След като сте фокусирали вниманието на клиентите си върху по-висши  потребности, следващата стъпка е да идентифицирате споделената визия, която ще е вашата т.нар. "северна звезда". Тази визия представя как екосистемата ви може и би трябвало да работи. В центъра на работещата „северна звезда“ стои цялостния път на клиентите до услугата/продукта. За целта е нужно да осигурите точки за връзка между различните части в екосистемата извън и във вашата организация, както и достъп до техните ползи.

 

3. Интегрирайте планирането на екосистемите си, за да разрушите силозите.

Важна стъпка към системния мисловен подход и развиване на мисленето на една организация-екосистема  е да се изясни какво представлява самата тя, дори тя да е само хипотетична. Как екосистемата добавя стойност за клиента по пътя му към продукта/услугата? Какви са връзките между различните части в екосистемата? Къде е тяхното API (application programming interfaces - приложно-програмен интерфейс)? Кой се нужда от информация и от каква по-точно? Как би трябвало да се генерират данните?

 

Тези изходни въпроси трябва да послужат за основа на планирането. След като го направите, различните екипи в и извън организация ви, които работят върху отделните части от екосистемата, могат да планират дейностите си като част от цялата екосистема.

 

4. Стимулиране на поведение, съответстващо с визията на екосистемата.

Системното мислене изисква огромна промяна на културата в компаниите, които не са дигитални по своята същност. Тук вероятно манталитетът "това не е измислено тук" ще бъде най-голямата бариера. Обикновено причината, поради която идеите биват отхвърлени, е, че  не идват от вашия екип, силоз или организация, а извън него. За да преодолеете този начин на мислене, организацията ви трябва да бъде отворена за учене от другите - и да създава неща съвместно с други - независимо дали те са конкуренти или не. Това означава стимулиране на поведение, което не отразява "това не е измислено тук", а отразява начина на мислене "направено в партньорство".

 

Тази промяна в културата отразява най-голямата стратегическа трансформация. Определено лидерите се нуждаят от смелост, за да я осъществят. Бъдете готови да се сдобиете с нарастващ дял от развиваща се екоситема за сметка на познат голям дял от стара и свиваще се система.

Това е предизвикателството на лидерското управление.

Тук се иска смелост.

Източник

e-max.it: your social media marketing partner