Как управлението на бизнес процесите функционира като GPS – втора част

 

Първа част

Съществуват чудесни примери за това как комбинирането на технологии като управление на бизнес процеси (УБП) и управлението на връзки с клиенти (УВК) прави хората по-продуктивни и ефективни.

Например, използването на УБП, което предоставя автоматични предложения за най-добри решения на казуси с клиенти на специалисти-продажби или специалисти-обслужване на клиенти. УБП също може да работи с УВК, за да автоматизира процесите по заеми в банки, свързани със срещи лице в лице с потребителите. Това може да стане като прехвърля заявления за заеми между отделите и избегне ръчната работа. Интересното е какво се случва, когато включите изкуствения интелект (ИИ) в тази комбинация. Вашият GPS е умен, защото само му казвате къде искате да отидете, а той знае къде сте сега и разполага с всички необходими данни, анализира ги и ви предлага най-добрия път и време на пристигането ви. Това е, което и УБП предоставя, а именно начин да структурирате данните и да фокусирате ИИ върху анализа само на уместните пътища, за да ви помогне да достигнете до резултата. Той прави машината по-бърза, като ѝ дава възможност да се учи по-ефективно.

 

Представете си, че поставяте ИИ в средно статистическа УВК среда и очаквате да научите и да предскажете по-добри резултати. От къде ИИ знае къде да започне или завърши? Искате ли ИИ да научи това от данни за маркетинг и продажби или данни за продажби и услуги? Ако процесът не може да бъде автоматизиран днес, много е вероятно да ви липсва основен компонент, който е необходим, за да направи интелигентната автоматизация възможна. Извличането на стойност от инициативите на ИИ по същество попада в два метода: използване на ИИ / машинно самообучение за задвижване на системи със затворен цикъл (където данните, действията и ИИ са в непрекъснат цикъл на обучение) и системи за анализ, които използват ИИ да им помогне при научаването на входящи данни за външни наблюдения, но това изисква отделни действия в друга система.

 

Добрата новина е, че технологиите като УБП и инструментите за автоматизация на работния процес могат да автоматизират конкретен процес или работен процес днес, със или без ИИ. Нашите клиенти от международни банки и организации за финансови услуги като Hershey Ice Cream използват УБП технологии за автоматизиране и оптимизиране на процесите. Ако компаниите искат да свържат ИИ директно със своите работни процеси, онези, чиито процеси са добре дефинирани и автоматизирани днес, ще могат да дадат на ИИ първоначален старт с по-ясен модел от данни и ясни резултати, за да се учат и да оптимизират.

 

Друга възможност е да използвате конкретно и със специално предназначение приложение с ИИ, направено за специални случаи и да го включите във вече съществуващите си приложения чрез приложния програмен интерфейс (ППИ).

 

Ако дадена компания иска да изгради по-добър модел за данни, за да тренира ИИ, за да изгражда специализирани неща, наемането на специалист по данни - учен е следващият ви най-добър вариант. Компаниите генерират експоненциално повече данни всяка година и ще имат нужда от хора, които разбират от данни и машинно самообучение, за да позиционират успешно компанията си. Повечето съвременни приложения, особено в облака (cloud), са проектирани с ППИ, които ви позволяват да напишете прост код, за да изтеглите данни и да ги използвате в друго приложение - например изтегляне на данни от вашата УВК система в BI (business intelligence) анализите.

 

Добрите новини? Благодарение на разпространението на ППИ, интерфейсите с нисък код и моделите за доставка на SaaS (software as a service), технологиите за автоматизация на процесите са по-лесни за интегриране и разгръщане и струват по-малко от всякога. Независимо дали сте готови или не, ИИ идва и подготвените ще могат да се възползват от него.

 

Източник

 

e-max.it: your social media marketing partner