Контакти

CEO CLUB BULGARIA

София

бул. Христо Смирненски 7

В случай, че имате интерес към рекламни презентации и други промоционални възможности на клуба, моля свържете се с:

София   partners@ceoclub.bg или +359 888 18 38 83