10.06 CEO CLUB среща в Пловдив 2015

 

10.06.2015 / 8-ми knowledge-sharing  коктейл в Пловдив – съвместно събитие с HORIZONS Bulgaria

 

Уважаеми,  CEO CLUB BULGARIA членове, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашия  8-ми knowledge-sharing коктейл в Пловдив  през юни. Ако желаете да се присъедините, моля, потвърдете вашето присъствие на plovdiv@ceoclub.bg или +359 887 16 18 00  и запишете тази дата в календарите си.

 

Дата:  10  юни  2015 г. (сряда)

Час: 18:30 – 22:00

Място: Vintage House, Дом на културата, ул. Гладстон № 15

Дрескод: Бизнес кежуал

 

Програма:   

1. 18:30 – 19:00 Къде изтичат парите на бизнеса? – презентация на Павлина Цветанова, управител на MD Supply Chain Ltd

2. 19:00 – 22:00 Нетуъркинг

 

“Къде изтичат парите на бизнеса“ представя основните пробойни в оперативните звена, откъдето фирмите губят ресурси. На база казуси от практиката, накратко ще бъдат представени типови решения, които спомагат за бързо намаляване на загубите по веригата за доставки.

 

Входни такси*: 

 

·        Преди събитието (само по банков път, издаване на фактура) – 15 лв.

·        На входа (само в брой, без фактура, издаване на касова бележка) – 20 лв.

·        За притежателите на CEO CLUB GOLD CARD – БЕЗПЛАТНО!!!  (Не необходима предварителна резервация)

*Моля, имайте предвид, че входната такса за събитието не включва никаква храна и напитки. По време на коктейла можете да поръчате напитки от бара.

_____________________________________________________________________

За предварително заплащане  – CEO CLUB BULGARIA банкова сметка:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531

_____________________________________________________________________

Ако желаете да станете притежател на CEO CLUB GOLD карта  или валидността на вашата изтича, можете да направите поръчка на: partners@ceoclub.bg като изпратите вашите имена на латиница не по-късно от 5 дни преди датата на събитието. Готовата карта можете да получите на съответното събитие. Цена на картата: 99 лв

Фактури ще бъдат издавани само ако заплатите входната такса по банков път преди съответното събитие. Моля да ни изпратите данни за фактура на info@ceoclub.bg. Може да заплатите и на място входната такса, но няма да бъде издадена фактура, само касова бележка.

Ако се интересувате от презентация, рекламни възможности, как да получите своята карта или всякаква друга информация, моля свържете се с:

София – Александрина Дечева на partners@ceoclub.bg  или  +359 888 18 3883.
Пловдив –  Силвия Павлова на plovdiv@ceoclub.bg или  +359 887 16 1800

 

CEO Club Plovdiv – 8th knowledge-sharing cocktail – a joint event with HORIZONS Bulgaria

 

Date:   10th June  2015,  18:30 – 22:00

Place:  Ediffice of Culture, 15 Gladston Str., Vintage House 1st floor

Dresscode: Business casual

 

Programme:   

 

1. 18:30 – 19:00 What drains the money in the business? – presentation of Pavlina Tsvetanova  (MD Supply Chain Ltd – CEO)

 

2. 19:00 – 22:00 Networking

 

 

 

The presentation tackles the major breaches in the operative sections which are the cracks to drain the money of the business.

Drawing upon real-life cases, an overview is made of model solutions which are geared toward a prompt curtail of the losses along the supply chain.

 

Entrance fees*: 
– Payable before the event (only via bank, invoice is received) – 15 lv.
– At the door – 20 lv
– If you are holder of CEO CLUB GOLD CARD – FREE! (Pre – booking is not required)

* Please, note that the entrance fee for the  event does not include any food or drinks . You can order such at the bar during the cocktail.

 

____________________________________________________________

For pre-payments for the event  – CEO CLUB BULGARIA bank account:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531
____________________________________________________________

 

If you want to get а CEO CLUB GOLD CARD or if your card validity has expired you can order your card: partners@ceoclub.bg by sending your name in latin no later 5 days before the event. You can collect and pay the card at the event. Card price – 99 lv

Invoices will be issued only if you pay via bank transfer prior to the event. Please, send invoice details to: info@ceoclub.bg You can pay on the spot but no invoices can be issued there, only receipts.

 

If you are interested in presentations and promotional options, how to get a card or need any kind of information, please contact:

Plovdiv –  Silviya Pavlova at  plovdiv@ceoclub.bg or  +359 887 16 1800