10.11.2015 Клубна среща Ноември

Уважаеми,  CEO CLUB BULGARIA членове,

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашата среща през Ноември 2015 . Ако желаете да се присъедините, моля, потвърдете вашето присъствие на partners@ceoclub.bg  или +359 888 18 38 83 и запишете тази дата в календарите си.

CEO Club Bulgaria среща през Ноември

Дата: 10 Ноември 2015, вторник

Час: 18:30 – 23:00

Място:  Culture Beat Club – пл. България № 1, НДК 

 

Дрескод: Бизнес кежуал

 

Програма:

1. Напитка за добре дошли

2. Мотивация, Самомотивация и Бизнес Емоции? – гост говорител Марк де Турк

3. Презентации

4. Безплатна томбола за всички присъстващи на събитието (моля, оставате своя визитка на входа на събитието)***

5. Нетуъркинг

*** CEO CLUB BULGARIA предлага на своите гости и членове възможността безплатно да промотират своя бизнес чрез включване с подаръци в нашата безплатна томбола. Моля, свържете се с Александрина Дечева на partners@ceoclub.bg или на тел. 0888 18 38 83 ако желаете да се включите.

Входни такси*: 

·        Преди събитието (само по банков път, издаване на фактура) – 15 лв. (без CEO CLUB Premium карта) и 10 лв. (със CEO CLUB Premium карта)

·        На входа (само в брой, без фактура, издаване на касова бележка) – 20 лв. (без карта) и 15 лв. (за CEO CLUB Premium картодържатели)

·        За притежателите на CEO CLUB GOLD CARD – БЕЗПЛАТНО!!!  (Не необходима предварителна резервация)

*Моля, имайте предвид, че входната такса за събитието в София не включва никаква храна и напитки (освен комплимента от нашия домакин). По време на коктейла можете да поръчате напитки от бара.

_____________________________________________________________________

За предварително заплащане  – CEO CLUB BULGARIA банкова сметка:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531

_____________________________________________________________________

Ако желаете да станете притежател на CEO CLUB  GOLD карта  или валидността на вашата изтича, можете да направите поръчка на: partners@ceoclub.bg като изпратите вашите имена на латиница не по-късно от 5 дни преди датата на събитието. Готовата карта можете да получите на съответното събитие. Цена на картата: 99 лв

Фактури ще бъдат издавани само ако заплатите входната такса по банков път преди съответното събитие. Моля да ни изпратите данни за фактура на info@ceoclub.bg. Може да заплатите и на място входната такса, но няма да бъде издадена фактура, само касова бележка.

Ако се интересувате от презентация, рекламни възможности, как да получите своята карта или всякаква друга информация, моля свържете се с:

София – Александрина Дечева на  partners@ceoclub.bg или  +359 888 18 3883.
Пловдив –  Силвия Павлова на  plovdiv@ceoclub.bg или  +359 887 16 1800

 

Dear CEO CLUB BULGARIA members,

We have the pleasure to invite you to our November meeting in Sofia. If you want to join us, please confirm your presence on partners@ceoclub.bg or +359 888 18 3883 and please book this date in your calendar.

CEO Club Sofia meeting 

Date: 10th  of November 2015, Tuesday

Time: 18:30 – 23:00
Location:  Culture Beat Club, NDK,1 Bulgaria Blvd., Sofia, Bulgaria

Dress code: Business casual​
Agenda:  

1.      Welcome Drink

2.      Motivation, Selfmotivation and business emotions with Marc de Turk

3.      Presentations

4.      Free raffle for all attendees of the event (please leave your business card at the entrance to the event to participate in the lottery)

5.       Networking

Entrance fees*:

 – Payable before the event (only via bank, invoice is received) – 15 lv. (without a CEO CLUB Premium card) and 10 lv. (with CEO CLUB Premium card)

– At the door (only cash, no invoice, only receipt) – 20 lv. (without a card) and 15 lv. (with a card)

– If you are holder of CEO CLUB GOLD CARD – FREE! (Pre-booking is not required)

* Please note that the entrance fee includes a glass of wine and did not include any food and other beverages.  You can order such at the bar during the cocktail.

_________________________________________________________________
For pre-payments for the event  – CEO CLUB BULGARIA bank account:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531
_________________________________________________________________

If you want to get а CEO CLUB GOLD CARD or if your card validity has expired you can order your card: partners@ceoclub.bg by sending your name in latin no later 5 days before the event. You can collect and pay the card at the event. Card price – 99 lv
Invoices will be issued only if you pay via bank transfer prior to the event. Please, send invoice details to: info@ceoclub.bg You can pay on the spot but no invoices can be issued there, only receipts.

———————————————————————————————–

If you are interested in presentations and promotional options, how to get a card or need any kind of information, please contact:
Sofia – Alexandrina Decheva  at  partners@ceoclub.bg or +359 888 18 3883.