6 ключа за успех при инвестирането на бизнес ангелите

Правителства от различни краища на света се съгласяват, че инвестирането на бизнес ангелите е важен фактор за подобрение на икономиката. Като резултат много инвеститори стимулират точно този вид инвестиция. През 2017 г. лидерите на Г-20 обявиха, че се фокусират върху инвестирането на бизнес ангелите като необходима мярка за стабилизиране на икономиката. Също така отбелязаха, че има недостиг на такива инвеститори.

Ако обмисляте преход към инвестиране като бизнес ангел, опитният инвеститор и председател на Световния инвестиционен форум на бизнес ангелите и автор на статията, Baybars Altuntas, ни разкрива следните шест ключови принципа.

1. Разбиране за това в какво и в кого инвестирате

Процесът за оценка на инвестицията се простира отвъд това да изберем “Да” или “Не”. Има няколко подхода за създаване на екипи, които са били тествани в реални бизнес ситуации от опитни инвеститори. Инвеститорите трябва да обмислят предложението от няколко гледни точки. До каква степен е важен за предприемача опита и характера на инвеститора? Колко задълбочена комплексна проверка (due diligence) e нужна да се извърши, за да се оцени стартъп екипа?

2. Разбиране на разликата между стартъп и скалируем бизнес модел

Статистиките от OECD сочат, че едва 1.2% от стартъпите успяват да спечелят инвестиране от бизнес ангел. Само един от десет проекта за скалируем бизнес, в които е било инвестирано, могат да се превърнат в успешен бизнес. Каква поука могат да си вземат бъдещите инвеститори? По-мъдро ли би било да инвестират малки суми в стартъпи, които постигат по-малък успех или да рискуват с по-големи инвестиции в скалируеми бизнеси, които имат по-високи шансове за успех? Често случаят може да е следният: да решим дали инвестираме по-малко в по-рисков бизнес или да инвестираме повече в бизнес с по-нисък риск.

3. Да знаете какво оставяте на масата

Фактът, че бизнес ангелите често мислят за себе си като за “Инвеститори, които добавят стойност“ означава, че те често намират стартирането на нов бизнес за също толкова удовлетворяващо, колкото и да го подпомогнат само финансово. Значителна част от Инвеститорите-бизнес ангели са предишни собственици на бизнес и разбират добре какво кара една компания да работи.
Бизнес ангелите добавят стойност в няколко посоки: опит и контакти от индустрията, предприемаческо ноу-хау, креативно мислене и менторство. Предприемачите оценяват инвеститорите не само за това, което те могат да им оставят на масата (инвестицията). Всъщност те им дават възможност да допринесат за бизнеса им по по-съдържателен и влиятелен начин.

4. Не подценявайте важността на менторството

Основният принос на един инвеститор към един предприемач е менторството. Често пъти инвеститорите пренебрегват търсенето на техен личен ментор. Това е грешка, която трябва да бъде избягвана. Детайлното разбиране за принципите на инвестирането и как точно то се прилага в бизнеса е ключово в една партньорска връзка. Запознавайки се с опита на инвеститори, които не са нови в бранша, е чудесен начин за усъвършенстване на това разбиране. Поставянето на опитен инвеститор на върха на менторската верига, в която бизнес ангелът неизбежно е въвлечен, е мъдра стъпка за новопостъпилите. ,,Инвестирайте в правилните стартъпи- така печелите. Това е много по-важно от всичко останало.‘‘

5. Бъдете внимателни с изходните очаквания

Много стартъпи очакват намесата на бизнес ангел да ускори процеса на продажба на компанията, но влиянието на инвеститора върху продажбата на компанията или излизането от компанията по принцип обикновено се разбира погрешно. По-голям акцент се поставя върху формирането и израстването на бизнес отношенията така, че често бизнес стратегиите при продажба на компанията целят предстоящо оттегляне (exit). Осъзнаването и упражняването на exit транзакциите за венчър капиталистите се среща все по-често напоследък. То си заслужава, защото повечето от споразуменията за рисковия капитал дават повече свобода на действие над резултата на венчър капиталистите спрямо тази на акционерите. Стратегиите по продажба са се променили значително в последно време. Повече компании от всякога биват продадени без някога да са приемали инвестиция от бизнес ангели и това се случва по-често, отколкото се е случвало преди. Повечето модерни продажби на стартъпи са на стойност по-малко от 30 милиона долaра и това се случва две или три години след старта на бизнеса им.

6. Вгледайте се в по-голямата картина

Бивш CEO, който се е превърнал в опитен бизнес ангел обяснява: “Оказа се, че е много по-лесно, отколкото очаквах и също така много по-интересно. Тази част, която смятах за най-трудна, механизма на инвестирането , всъщност не е толкова трудна. Даваш на стартъпа пари, и той ти дава акции. Всъщност, няма смисъл да губиш време в това да се притесняваш за детайлите по сроковете. По този начин ние печелим. Когато чуеш хората да говорят за успешен бизнес ангел, те не казват: ,,Той има 4х ликвидационни предпочитания.‘‘. Те казват: ,,Ние инвестирахме в Google. По този начин се печели- чрез инвестиране в правилните стартъпи. Това е много по-важно от всичко останало.‘‘

Ако имате интерес да станете ангел инвеститор, може да се присъедините към водещата ангелска група в България – CEO Angels Club.

Източник: Списание Angel Investor 2018
Aвтор: Baybars Altuntas