21-22. 02. 2015 Академия за лидери

Човешките взаимоотношения и умения вероятно ще бъдат най-значимият фактор за бизнес успех на фирмата през XXI век. Мениджърите постигат поставените цели чрез хората, които ръководят. Разкъсвани от многобройни задължения Управителите на фирми често не отделят нужното време и внимание за обучение и разгръщане потенциала на своите мениджъри и ключови служители. Тренингът “Лидерски и мениджърски умения” е съчетание на теория и изпробвани добри практики в българска бизнес среда.

Практиката без теория е куца, теорията без практика – сляпа!

Съдържание:

  • качества на ефективния и ефикасен Мениджър
  • комуникационни умения: Мениджър – служител
  • главната цел на Мениджъра спрямо служителите е …
  • инструменти за въздействия върху поведението на служителите…

Тренер:   Владислав Цветанов  , магистър „Маркетинг и Мениджмънт“; ГРИД лидерство – специализация, Австрия; Разработва докторска дисертация на тема „Управление на растежа”;

20 годишен практически опит в сферите: бързооборотни стоки, спедиция и логистика, туризъм, банково дело, реклама, търговия.

Специална отстъпка за членовете на CEO Club в размер на 30 лв. Използвайте промокод CEO_A4L при регистрацията на Вашето участие.    Към пълния текст на семинара ..