CEO Клуб България става все по-голям и разнообразен

Тази информация е събрана, използвайки нова функционалност, предоставена от LinkedIn, която е доста представителна за статуса на членовете на клуба. Нашият клуб вече е разрастнат извън групата на LinkedIn и включва членове, които нямат профил и не са активни в тази социална мрежа. Въпреки това ние смятаме, че този анализ би представлявал интерес и е с достатъчна валидност относно динамиката и дейността на нашата общност:

  • Груповата страница в LinkedIn има 1216 членове (10.11.2011);
  • 87% от тях са от България;
  • Спрямо старшинство: 24% са собственици, 17% са вицепрезиденти, 17 са “CXO”, 16% са съдружник и др.;
  •  Спрямо сфера дейност: 19%от членовете са класифицирани в сферата на предприемачеството, 7% – в областта на продажбите, 5% във областта на финансите и др.;
  • Най-популярната индустрия между членовете на групата е IT  – 11%, следвана от Управленско консултиране (6%) и Телекомуникации (6%);