CEO CLUB и „Холдинг БДЖ” ЕАД

Уважаеми членове на СЕО CLUB BULGARIA и заинтересовани от дискусията по бъдещето на БДЖ .

 

По покана на Изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, г-н Владимир Владимиров в Централно управление на „Холдинг БДЖ” ЕАД на ул. „Иван Вазов” № 3 се проведе кръгла маса на тема: „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.”

 

Участниците предварително бяха запознати с резюмето на плана за оздравяване на холдинга и имаха възможност да се запознаят и с подробния план. В него е синтезиран огромен по обем аналитичен труд по проблемите и предизвикателствата на компаниите в холдинга и обосновано са предложени мерки за стабилизиране и оздравяване в един средносрочен и дългосрочен план.

 

Присъстващите изразиха съгласие за подкрепа на предложените мерки.

Клубът предлага на други своите членове да се запознаят и присъединят в подкрепата на тази програма, която касае ключов отрасъл на българската икономика.