Ролята ви като CEO за решаването на конфликтите в офиса

Бизнесът ви ще работи добре, докато служителите ви се сработват помежду си. Проблемът е, че където има струпване на хора и общуване между тях, дори само в рамките на работния ден, винаги има риск от конфликти.
Поводите за конфликт може да са незначителни, може да са свързани с лоша комуникация, но може и да са по сериозни, като различни видове дискриминация.
Изглежда, че това трябва да е последна грижа за вас като CEO на организацията – служителите ви имат преки ръководители, които би трябвало да не допускат подобни проблеми. Но понякога точно вие може да сте единственият човек, който е способен да разреши или дори да предотврати конфликта. В други случаи може по някакъв начин да сте отговорен за възникването му.

Как CEO-то потушава конфликтите

Може да изглежда, че междуличностните конфликти на вашите служители са си тяхна работа, но не е така. Те са част от компанията и отношенията им могат да повлияят на работата и резултатите им. Никога не подценявайте разрушителните последици, които може да имат кавгите между служителите ви, защото и малките несъгласия могат да разделят екипа ви на лагери и ефектът ще е лавинообразен.
Ето какво трябва да правите:

Не бягайте от конфликтите

Сигурно изглежда, че да се намесвате в конфликтите на служителите си е под нивото ви. Може да ви е страх, че няма какво да направите, за да разрешите ситуацията. Възможно е дори да се притеснявате, че ще влошите нещата, ако се намесите.

Добрият лидер обаче никога не трябва да отбягва конфликтните ситуации. Ваше задължение е, като глава на компанията, да следите какво се случва в нея и да се опитвате да дадете на служителите си възможно най-добрите условия на труд, за да получите от тях възможно най-добрите резултати.

Самото съществуване на конфликт показва, че нещо по веригата не е наред и скоро цялата “поточна линия”, изградена от човешки същества, може да се скъса. Открийте откъде идва проблемът и направете всичко по силите си, за да го разрешите. Това може да значи да организирате семинари или да разговаряте лично с участниците в конфликта. Може да се наложи дори пренареждане на работната среда, ако например откриете, че прекалената близост между брата на служителите ви е предпоставка за повече конфликти.

Вашата работа е бизнесът да се разраства и да е успешен. Това може да стане само ако служителите ви са екип, а не просто група хора.

Бъдете активната страна

Служителите ви много рядко ще се обърнат към вас, когато става дума за отношенията им с колегите. Вие сами трябва да проявите интерес, да се поинтересувате как се чувства всеки един от тях. Трябва да сте нащрек за тлеещи вражди и да не допускате те да се разпалят в реални конфликти.

Голяма част от висшите ръководители разчитат да научат за конфликтите от преките ръководители на служителите. В много случай просто е невъзможно да си сред служителите си всеки ден и по всяко време. Но трябва да имате предвид, че вашите подчинени, които отговарят за работата в отделните звена на предприятието, може би се страхуват да дойдат и да ви кажат за проблемите. Те не биха искали да изглеждат неспособни да вършат работата, за която сте ги назначили.

Насърчавайте ръководителите от по-ниските нива да споделят. Дайте им да разберат, че вие носите също толкова отговорност за успеха на поверения им екип, колкото и те самите. Обяснете им, че сте партньори в това начинание и не позволявайте да се боят от вас.

Бъдете медиатор

Като CEO вие сте поставени на една уникална позиция, която освен реалната власт в компанията ви дава и известна възможност за въздействие върху хората. Авторитетът ви в компанията може да ви помогне при разрешаването на конфликти. Важно е обаче да сте в правилната роля – винаги медиатор, никога съдия.

Най-добрия начин да постигнете това е като задавате въпроси, които да насочат служителите ви да се поставят на мястото на хората, с които не са в добри отношения. Целта ви буквално е да ги накарате да разберат тези, с които не се разбират. Ето какви въпроси съветва да задавате Робин Камарот, основателка на Work Life Lab:

  • Какво казва другият човек?
  • Кое не ти харесва в това, той е казал за теб?
  • Каква е разликата в гледните ви точки?
  • За каква част от този конфликт смяташ, че си виновен ти?
  • Можеш ли да се поставиш на мястото на колегата си? Как се чувстваш?
  • Как според теб може да се разреши този проблем?
  • Какво ще стане, ако не успеем да разрешим този проблем сега?
  • Какво би направил ти, за да се разреши по-лесно проблемът? А какво би искал да бъде направено от другата страна?

Предотвратявайте конфликтите

Това, разбира се, няма как да стане на 100%, но можете да се опитате да направите най-доброто, на което сте способни, без да имате ясновидска дарба.
Най-важното е да се опитате да поставите ясни граници и правила. Офисът е място за работа, а отношенията между колегите трябва да са чисто служебни. Когато служителите ви започнат да мислят като екип, като едно цяло, тогава рискът от възникване на конфликти рязко ще намалее.

Как CEO-то причинява конфликтите

Холивуд вече ни даде два филма за легендарния Стив Джобс. И в двата беше показана склонността му да вика без причина и да унижава служителите си. Професорът по мениджмънт Робърт Стътън казва, че често се среща с хора, които не желаят да са прекалено меки със служителите си, за да бъдат като Стив Джобс.

Проблемът е, че това не е добър начин да се ръководи компания. Грубостта и злоупотребата с власт са най-честата за недоволство на работното място и за възникване на конфликти.

Тези изпълнителни директори, които целенасочено искат да се държат гадно, са съвсем малко и са по-скоро изключения. Големият проблем е, че понякога сме ужасни хора, без дори да подозираме.
Както обяснява психологът Хейди Грант Халвърсон, истинската задача на самоопознаването не е да разбереш какво се случва в собствената ти глава, както си мислят много хора, а да се видиш по начина, по който те виждат околните.

Поведението ви като CEO може да създава предпоставки за възникване на конфликти. Ето четири неща, които не бива никога да забравяте:

Помнете, че трябва внимателно да упражнявате властта си

За вас, като CEO и личност на ръководна длъжност, да създадете конфликт е по-лесно, отколкото за който и да е друг човек в компанията ви. Достатъчно е само да сте по-благосклонен към едни служители и малко по-критичен към други, за да предизвикате разделение.

Твърде лесно се забравя, че колкото по-висока позиция заема някой в дадена организация, толкова по сериозни са последиците от действията му. Понякога е голямо изкушение да покажеш на подчинените си, че стоиш над тях, но това винаги е лоша идея.

Добрият лидер трябва да се стреми да скъсява дистанцията между себе си и служителите си. Трябва да е способен да изслушва и да приема критики, когато му бъдат отправени.

Помнете, че грубостта е заразна

Изследване на Университета на Мериленд е доказало, че грубото и агресивно поведение е заразно. Това означава, че дори по принцип да сте спокоен и непредразположен към конфликти човек, неусетно можете да прихванете това поведение от някого.

Бъдете внимателни, когато сте в бизнес среща с груби и нетактични хора, да не пренесете това в офиса си. Възможно е без да искате да направите необмислен коментар, който да се превърне в семето на един бъдещ конфликт.

Това е и причината да сте особено внимателни, когато става дума за неподходящо поведение сред служителите ви. Може да изглежда излишно да правите забележка на член на екипа, който по принцип работи добре, но има склонност към нетактични и груби шеги. Неговото поведение обаче може да бъде прихванато от останалите и тогава е невъзможно да не се стигне до конфликт на работното място.

Помнете, че не бива да се претоварвате

Счита се, че близо половината от конфликтите не само в офиса, но и по принцип, възникват заради претоварване. Когато имаме да мислим за твърде много неща или прекалено много задължения, ставаме раздразнителни и без да искаме си го изкарваме на хората около нас.

Като CEO, рискът за вас е по-голям, защото имате повече отговорности и повече неща, за които трябва да се грижите. Бъдете внимателен да не позволявате това да се отрази на отношенията ви с екипа.

Помнете, че извинението не е проява на слабост

И за финал, това, което не бива да забравяте е, че всеки прави грешки. И когато това се случи, човек трябва да поеме вината за действията си и да се извини.
Важното в случая е да разберете, че само думите не са достатъчни и ако сте причинили някаква вреда, трябва да опитате да я поправите.

Когато сгрешите извинете се, но го направете както трябва. Не изпадайте в нито една от двете крайности – да се извинявате само когато нямате друг избор или да се извинявате за всичко, без да се опитвате да се поучите от грешките си и да промените отношенирто си.
И най-важното – извинявайте се лично, а не чрез посредници.

Заключение

Позицията, която заемате, ви дава възможност както да разрешавате конфликти в офиса, така и да ги създавате. Използвайте силата си внимателно, интересувайте се от служителите си и не позволявайте личните отношения да надделеят над служебните.

Автор: Михаил Костов