CEO реалист – единственият правилен подход

Един от най-важните аспекти на лидерството е желанието да се надхвърлят граници. Ако вие, като CEO, не мечтаете да надминете досегашните постижения, компанията, която ръководите, няма да напредне. Но само ако сте CEO реалист, ще можете да осъществите целите, които сте си поставили.

Грешни мнения за лидерите реалисти

Думата “реалист” плаши някои хора. Причината за това е неправилният начин, по който понякога мислим за реалистите. Ето някои от най-разпространените неправилни разбирания за хората, които заемат високи позиции и се определят като реалисти:

За да си CEO реалист, трябва да си конформист

Дали това да си реалист означава задължително да виждаш света като всички останали? Дали е задължително да се опитваш да се наместиш в рамките, поставени от други?
Съвсем не. Добрият лидер е интелигентен и съобразителен. Дори на някои целите, които си поставя, да изглеждат непостижими и нереалистични, той знае какви са неговите възможности и тези на екипа му. Не се опитва да се вписва в очакванията на останалите, но и не си позволява да загуби връзка с реалността.

За да си CEO реалист, трябва да имаш малки очаквания

Означава ли това да си реалист, че никога няма да си поставиш високи цели?
Не, просто никога няма да започнеш да преследваш някаква цел заради самата цел. Никога няма да се впуснеш в реализирането на идея, без да имаш някакви гаранции за успех или данни, които да доказват, че успехът е възможен.

За да си CEO реалист, трябва да живееш в постоянен страх

Ограничава ли реализмът вярата в собствените ни възможности? Ако е така, не би трябвало да го наричаме реализъм, нали?
Истина е, че много хора използват израза “Да бъдем реалисти” именно за да оправдаят страха си от предприемане на действие. Често пъти причината е бил неуспех в миналото, който те не желаят да повторят. Лидерът реалист обаче прави точно обратното. Той използва грешките от миналото си и уроците, които е научил, за да разбере как може да постигне целите, които си е поставил, а не за да засилва нерешителността си.

За да си CEO реалист, трябва да гледаш само в миналото

Означава ли това да си реалист, че трябва през цялото време да си вторачен в миналото?
Това би било напълно безсмислено, защото гледането назад е полезно само когато можем да използваме уроците на миналото, за да се подготвим за предизвикателствата на бъдещето. Добрият лидер, както вече казахме, ще потърси причините за неуспехите си и ще се постарае да не ги повтаря, когато преследва целите си.

Реализъм, оптимизъм, лидерство

Вече стана ясно, че прекаленият оптимизъм или прекаленият песимизъм не са препоръчителни за никой, който иска да е добър лидер. Важно е да се намери средата и точно това е реализмът.

Вие сте CEO на компания и най-важното, което трябва да знаете, е какви са възможностите на екипа ви. Ако не успеете да научите това, сте обречени на неуспех – ще товарите служителите си с твърде много задачи, докато накрая не прегреят. Трябва да разпределите задачите във времето и между членовете на екипа так, че никой да не се чувства притиснат, подценен или некомпетентен.

Разбира се, за да водите компанията напред, трябва да поставяте пред себе си и пред екипа си все по-високи цели. Не позволявайте обаче да бъдете погълнати от тези цели и да загубите връзката с реалността. Мотивирайте, а не изисквайте. Така ще получите много повече от хората, които работят за вас. Вие ще сте доволни, ще са доволни и те.

За да се сигурни, че екипът ви ще ви последва във всичко, без да има недоволни и без страх от неуспех, първо трябва да спечелите доверието им. Покажете, че сте достатъчно уверен във възможността за успех. Дайте им да разберат, че имате ясна представа за рисковете и за възможностите. Докажете им, че сте реалист.

И когато екипът ви бъде убеден, че може да се разчита на преценката ви, тогава ще ви приемат за истински лидер. Тогава ще ви последват във всичко и ще дават 100% от себе си.

Автор: Михаил Костов