Да се запознаем с „новите“ якички в производството – първа част

Работниците с „бели яки“ използват главите си, работниците със сини – използват ръцете си.
Макар че това опростено разделение на работната сила е използвано за пръв път през 40-те години на XX век, понятието за манифактурни работници, които произвеждат като цапат ръцете си, е препратка към Индустриалната революция.

Дори латинският произход на думата “производство – ръчно произведено” се отнася до физическата природа на работата. И това бяха мръсотията и саждите, свързани с монтажни линии и машинни помещения, които правели сините ризи по-практични от белите.
Въпреки това, макар цветът на яката да е имал смисъл като спретнато разделение на работната сила, концепцията сега е изключително остаряла.
„Съвременното производство вече не мисли за бяла или синя яка – работниците, от които се нуждае, сега са “нови якички”.“

Синята яка става нова яка

За да разберете защо се случва това, ще разгледаме примера с Такаши Йошида, който произвежда турбинни ротори за Mitsubishi Hitachi Power Systems, съвместно предприятие на Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi.
Такаши прави ротори за ядрени и топлоелектрически централи повече от четвърт век. Като оператор на струг, той би бил смятан за класически служител със синята яка.
Въпреки това работата му изисква високи нива на точност и умения, които биха били предизвикателство дори за мозъчен хирург. Роторите трябва да бъдат произведени до 5 микрона – това е 5 хилядна от милиметъра.
Такиши е отличен пример за висококвалифициран професионалист, от когото модерното производство все повече зависи. Той не е нито с бяла яка, нито със синя яка – той е от новите работници.

Трансформация и растеж

Технологията и глобализацията преобразиха производството. Традиционните работни места за сглобяване, изискващи малко умения или образование, са автоматизирани, тъй като роботите и тежките машини поемат най-повтарящата се и трудоемка работа.
Представата, че автоматизацията ще създава, а не елиминира производствените работни места, изглежда все по-нелогична. Откакто тъкачната машина започна да заменя тъкачите, хората се притесняват, че машините означават все по-малък брой работни места.
Но някой трябва да изгражда тези все по-автоматизирани машини, да доставя частите за тях и непрекъснато да ги подобрява.
Производството има изключителна способност да продължи да се преоткрива, за да отговори на все по-нарастващото търсене в света за повече и по-добри продукти.
Дори зрелите индустрии, като стоманата, изкореняват високотехнологични ниши – стотици различни състави на метала, проектирани за все по-голям брой нови продукти.
Това е причината, поради която възможностите за заетост в промишлеността всъщност се увеличават. През 2017 г. световните производствени условия показаха най-голямото подобрение за повече от пет години, като производителите често съобщаваха за необходимостта от увеличаване на капацитета в съответствие с нарастващото търсене.
Привличането на повече таланти се превръща в един от най-важните приоритети за производствения сектор. Някои от най-търсените професионалисти са висококвалифицирани машинисти и занаятчии.

Очаквайте продължение.

Източник: https://chiefexecutive.net

Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!