EBAN публикува годишните си фискални стимули

ЕBAN, Европейската търговска асоциация на бизнес ангелите, SEED фондове и участниците в ранна фаза на пазара представят дългоочакваната нова версия на годишния доклад за фискални стимули. Те се отнасят за бизнес ангелите в Европа. Тази година EBAN отново се събра с BOFIDI, за да разработи въпросното годишно издание.

Фискалните стимули играят важна роля при насърчаване на активността на бизнес ангелите и инвеститорите на старъпи в ранна фаза. Те стимулират частните инвеститори да диверсифицират портфейла си с некотирани (предимно акции) инвестиции в иновативни компании с голям растеж. Това може значително да увеличи броя на частните лица, които са готови да инвестират в старъпи.

Тук можете да изтеглите пълния доклад

Източник: http://angel-investor.review/eban-publishes-its-annual-fiscal-incentives/