Георги Христулев – CEO Advisor

Георги Христулев, CEO Advisor на тема: Thinking outside of the box – innovation / creative thinking

Той е обучител, предприемач, експерт в областта на комуникационните умения, маркетинга и продажбите. Sales Coach, NLP мастер практик, медиатор.

Управител на дигитална агенция Web Direct, съдружник в счетоводна компания QBS, управител на „Агенция за право и финанси“ ООД.
Книгата му „От любов към продажбите“ бе преведена и разпространена в Италия само девет месеца след премиерата и в България.
Организира, провежда и преподава в практически обучения свързани с продажбени техники и умения, комуникация и дигитален маркетинг. Провежда лични консултации за развитие на търговска структура в компаниите и подобрява вече съществуващи такива. Обучава мениджъри и собственици на бизнес, как да развиват и подобрение ефективността на търговския си екип.

Организира и провежда обучения, конференции и семинари в сферата на лидерството, комуникации, практически обучения по дигитален маркетинг и онлайн предприемачество.

Администрира търговската платформа за продажба на билети за събития www.sabitie.bg.
Организира и провежда дигитални маркетинг кампании за клиенти на дружеството. Провежда обучения и конференции в сферата на бизнес развитието, предприемачество, търговски компетенции, практически технически умения за непрофесионалисти.

Георги изготвя нстратегии за привличане на нови клиенти и увеличаване на паричния оборот от настоящи такива. Отдава под наем обучителни зали и техника за обучители. Управлява студио за запис на аудио и видео обучения и режисира процеса по създаването им.


Роден в гр. Хасково до 19 годишната си възраст учи и помагам в семейния бизнес. След отслужването на наборната служба през 2001 записва и учи „кино и телевизионна режисура“. Периода 2001 – 2008 г. също развива и участва в много предприемачески и творчески проекти. Работи и за две големи международни компании.
От 2008 г. до сега развива няколко успешни компании свързани с маркетинга, финансите и образованието.
Само за последните три години за периода 2014-2017 г. повече от 4 000 човека от почти 1 200 фирми посещават обученията, които той води и организира – www.webseminari.com.
Георги е предпочитан експерт в областта на обучителния дизайн и има издателска дейност и често е канен за лектор на различти конференции. Също има множество медийни експертни изяви, както за популярни български новинарски и професионални уеб сайтове така и в телевизионни предавания.
Подкрепя и участва в много образователни инициативи за деца и младежи като „Аз Мога Тук и Сега“, „Аз събуждам България“, „Младежкия бизнес клуб към УНСС“ и други.

Неговата житейската философия е: Привилегия и истинско щастие е да работя с клиенти и партньори, които знаят какво искат и търсят начините да го постигнат.
„Правя каквото мога, пък да става каквото искам“