Hardcore sales

29 Април, София

ЧАСТ 1

Студените обаждания в новата икономика

·            Как се промениха студените обаждания?

·            Какви са нагласите спрямо студените обаждания?

·            Правилното проучване преди студените обаждания.

·            Структуриране на вашите студени обаждания.

·            Как да се справите с „пазителите на вратите“?

·            Как да се справите с възражения?

·            Как да приключите студеното обаждане?

 

ЧАСТ 2

Как да затваряте повече сделки?

·            Защо повечето търговци не затварят достатъчно сделки?

·            Как да контролирате процеса на продажба?

·            Защо продажбите се промениха?

·            Скрит разпит по време на съвсем нормален разговор.

·            Как да получите ангажираност?

·            Как да разберете дали човека ще поддаде?

·            Стратегията на Анди за затваряне на повече сделки.

http://webandevents.com/hardcore-sales-s-andy-preston/