Ивайло Тиманов – CEO Advisor

Ивайло Тиманов, CEO Advisor на тема: Business strategy & Planning in today’s dynamics

Изпълнителен директор и член на Борда на директорите в Каолин АД

Професионалната си кариера започнах в Машиноекспарт през есента на 1994 г.

Времето беше студено, мрачно и много променливо, както сезон, а и като състояние на икономиката на България.

От позицията на времето приемам първата си работа като огромен късмет. Компанията имаше добре структурирани бизнес процеси, висока вътрешно корпоративна култура и голям мащаб на действие с офиси в Западна Европа, Южна Америка и Азия. Всичко това беше в противовес на проспериращите в България по това време гаражна търговия и стартиращ след приватизацията бизнес без правила и процеси, без култура.

С приватизацията на Машиноекспорт преминах в частния сектор.

Там с определен бюджет трябваше да развивам външнотърговски бизнес от нула, да изграждам дистрибуторска мрежа, агентска структура, за което натрупания опит до момента ми беше безценен.

Продажбите и търговията са наистина могъщ инструмент за правене на пари с малко капитал. Не беше необходимо много време обаче да разбера, че без производство зад гърба си, резултата от търговията е много уязвим и бързо може да бъде загубен.

За това, когато получих предложение в средата на 2000 г. за търговски директор на минно предприятие приех предизвикателството.

На пръв поглед продажбите на индустриални минерали изглежда прекалено елементарно занятие – ограничен брой продукти, стандартно качество, конкуренция само по цена в ограничен географски регион – в близост до мината. За да е печеливш бизнеса обаче се изисква дълбоко познаване на индустриите, детайлно разбиране на производствата, в които суровините се използват, както и формулирането на дългосрочно дефинирана стратегия за всеки индустриален сектор, в който се търси позициониране. Процесът е бавен, често отнема години за да се заеме позицията, която търсиш. От тук и дълбокия ми интерес към формулирането и реализацията на стратегии – дългосрочни планове за устойчив успех над конкуренцията, формулирани в условия на голяма неизвестност. Това поддържа интереса към професията ми и работата ми в Каолин вече 20 години.

През 2010 г. завърших Executive MBA към Американския университет в България, което ми даде допълнително възможност за разбиране на теорията и практическото и приложение във всичко аспекти на бизнеса.

За мен е чест и удоволствие като адвайзор в CEO Academy да споделя моя опит и знания, като убеден съм, че той е приложим и ще има ползи за бизнес опериращ, в която и да е индустрия.

Ако желаете да се запознаете с някои от нашите CEO Advisors,  заповядайте на откриващото ни събитие на 29.10.2019 г. в 365 La Opera от 19:00ч. на адрес ул. Георги С. Раковски №113. Линк към събитието ще намерите тук.