Качества, които трябва да притежава CEO на разрастващ се бизнес

Автор: Брус Екфед

За да може компанията ви да се развие бързо, трябва да си поставите за цел да изградите една по-голяма и по-добра организация. С нови структури, иновативни стратегии и развиваща се култура. Този процес няма да е лесен. Не всеки CEO или основател ще се справи със задачата да управлява разрастващ се бизнес.

Като бизнес инструктор работя с много CEO-та, които искат да развият бизнеса си, понякога дори със 100%, че и повече, за една година. И съм открил, че този CEO, който може да помогне на компанията да порасне бързо, обикновено не е същият CEO, който е бил при основаването ѝ. Нито пък онзи, който ще може да я оптимизира, когато достигне зрелостта си един ден.

CEO-то, който е подходящ за един разрастващ се бизнес, има определен начин на мислене. Той му позволява да управлява разширяването и да се справя с предизвикателствата на бързата промяна. И макар да не е задължително за CEO да е перфектен във всички тези неща, които сме изброили в тази статия, все пак ще му е от голяма помощ, ако се усъвършенства в повечето от тях.

1. Трябва да има стратегия за растежа

Най-важното, когато стартирате компания, е да наберете скорост. Да откриете точния потребителски сегмент, правилните проблеми и точните решения за тях. Всеки растеж е добър, защото показва, че сте открили някакво решение, за което хората са готови да ви плащат. Това валидира вашия бизнес модел.

Въпреки това, веднъж когато наберете скорост и започнете да генерирате печалба, е време да съсредоточите фокуса и ресурсите си върху това да оптимизирате бизнеса си. Този CEO, който е подходящ да помогне на компанията да расте, знае, че макар да може да разрешава множество проблеми, ако се фокусира само върху един или два, ще може много по-добре да максимизира печалбите.

2. Трябва добре да разбира клиентите и пазара

CEO-то, който е подходящ за разрастването на компанията, трябва много добре да познава потребителският сегмент, към който е насочен неговият бизнес. Той трябва да познава пазара и конкуренцията. Трябва да види този специфичен сегмент и да се фокусира върху него. Целта е не само да се знае как по-добре да се продаде продуктът или услугата, но и да се познаят нуждите на клиентите. Така те ще получат решение на повече проблеми. Това позволява на CEO-то да подпомага създаването на иновации.

3. Трябва да може ефикасно и ефективно да взема решения

Вземането на решения винаги е предизвикателство, когато компанията започне да се разраства. Отговорността за решенията и за това кой трябва да ги взема става все по-сложна, колкото повече се разраства компанията и колкото по-малко време за вземане на решения има. Ако сте CEO, който може да води компанията, докато се разраста, ще можете лесно да решавате кои избори да правите сами и кои да делегирате на друг. Понякога трябва да балансирате времето за вземане на решение и ефективността на това решение. Трябва да знаете колко ще ви струва, ако решите да се забавите още един ден, преди да вземете решение. Добрите CEO знаят кой е “последният възможен момент” и как да използват цялото време, без да превишават лимита.

4. Трябва да инвестира в хора и таланти

За повечето компании основният лимит за растежа им е скоростта с която могат да намират и да наемат таланти. С разрастването на компанията ще са ви необходими все повече ресурси. Ще трябва да се създаде отличен мениджмънт и страхотен екип. Ако един CEO се опитва да води компанията си към растеж само с груба сила, начинанието му е обречено на неуспех. CEO-то, който е подходящ за разрастваща се компания, знае, че е толкова ефективен, колкото са ефективни екипът от лидери, с които се е обградил.

5. Трябва да е фокусиран върху постоянния растеж

Лесно е да погледнеш към компания и да видиш редица проблеми, които трябва да бъдат решени. Добрият CEO знае как да анализира бизнеса. Той да открие проблемите, които го спъват и му пречат да достигне следващото ниво.

6. Трябва да може да зададе ритъма

В ранния си стадий бизнесите се борят за оцеляването си. Преценяването на опции и възползването от възможности е част от това да помогнеш на компанията да се изправи на крака. Но веднъж, когато наберете тяга, бизнесът се нуждае от рутина. Тя е необходима, за да се преценява напредъкът, да се определят приоритетите и да се предприемат необходимите действия. Ако един CEO е подходящ за тази роля при разрастването на компанията, той ще знае как да изгради навици в своя екип, така че да подобри работата им.

Всеки CEO се нуждае от лидерски качества, умения да комуникира и да мисли критично. Но когато искаш да превърнеш един бизнес за няколко хиляди в бизнес за милиони, тогава са необходими някои умения, характерни само за този етап от развитието на компанията. И истината е, че не всички CEO имат тези умения.

Да повериш етапа на разрастването на CEO, който е добър в стартираното на компании от нищо или в оптимизацията на големи компании, това най-вероятно ще доведе до незадоволителни резултати.

Източник: www.inc.com

Прочетете още: Трябва ли основателят задължително да е и CEO