Как да станете CEO CLUB член

Единственото  условие за членство в клуба е вие да сте човек, който взима финални решения във вашата област, във вашата организация. Ако компанията е международна, вие трябва да отговаряте за България или региона.

Присъединяването става само след покана или с директна апликация (виж долу).

Членството е виртуално и не изисква заплащане на членски внос. За членовете, които посещават редовно нашите събития, се предлага клубна карта, която дава различни привилегии и отстъпки. За детайли вижте тук.

 

Списък с позиции, които отговарят на този критерий:

A) Най-високите позиции в компанията:

Главен изпълнителен директор (Chief Executive Officer)

Управляващ директор (Managing Director)

Регионален мениджър (Regional Director)

Управляващ съдружник (Managing Partner)

Изпълнителен директор (Executive Director)

Генерален Мениджър (General Manager)

Мениджър за страната (Branch Manager)

Управител (Director)

Прокурист (Procurator)

Б) Борд на директорите: (само за средни и големи организации)*

Главен оперативен директор (COO)

Главен маркетинг директор (CMO)

Главен директор Информационни технологии (CIO)

Главен технологичен директор (CTO)

Главен директор човешки ресурси (CPO)

Главен финансов директор (CFO)

Вицепрезидент (VPs)

В). Предприемачи и собственици на бизнес:
Други правила:

*За позиции на високо ниво (C-level), различни от Главен изпълнителен директор (т.е. най високата позиция в компанията за страната), приемането в клуба е възможно, само ако човек работи в голяма организация, където тези позиции имат някаква тежест. За средни и малки предприятия ще бъдат приемани само Главни изпълнителни директори, Изпълнителни директори, Регионални мениджъри и Управляващи директори.

*В Случай, че организацията, която кандидатът ръководи, е по-малка от 50 човека, кандидатурата ще бъде приета, само ако компанията функционира повече от две години.

*Ако кандидатът се занимава с консултантска дейност, изискваме минимум 3 години активна дейност и реален офис в България.

*В много редки случаи са възможни изключения, при препоръка от настоящ член и/или наличието на достатъчен предишен управленски опит, в област различна от консултирането.

*Задължително условие е Вашият бизнес да е свързан с България.

За нас е важно да знаем, че Вие взимате финални решения, във вашата област, в организацията, за която работите.

Процес:

Ако сте заинтересован от този клуб, моля изпратете ни подробна информация, за да се запознаем с Вас и Вашата дейност.

В кандидатурата си трябва да включите професионален опит, който да дава яснота относно:

  1. Дали Вашата позиция е най-високата за Вашата страна, структура, организация?
  2. Дали изпълнявате роля на член на управителен съвет в голяма организация?
  3. Как Вашият бизнес е свързан с България?
  4. Колко голяма е Вашата организация по отношение на брой хора, на пълно работно време?
  5. От колко време Вашата компания се занимава с икономическа дейност?
  6. Бизнесът консултантски ли е? Ако да – имате ли офис в България?
  7. От кого получихте покана за този клуб?

 

Може да кандидатствате директно тук.

След като обявата Ви бъде разгледана, ще получите обратна връзка относно вашата кандидатура.