Как една дама, венчър капиталист, проправя път към технологичното бъдеще – втора част

Първа част
Рудина Сесери, като основател и съвместно управляващ съдружник на Glasswing Ventures, фирма за венчър капитал, помага за изграждането на следващото поколение технологични компании за изкуствен интелект.

Като допълнение към инвестирането, Сесери помага на дружеството с портфолио със стратегическа насоченост, както и със стратегия за растеж. Освен това тя съдейства при изграждането на бордове на директори, изпълнителни екипи, стратегически партньорства, както и идентифицира потенциални клиенти. Тя има познания от първа ръка за предизвикателствата и удовлетворението, които са свързани с управлението на една компания. Съответно тя може и да е ментор на други основатели, благодарение на собствените си предприемачески начинания.

Грос: Какви са вашите отговорности като съосновател и съвместно управляващ партньор на Glasswing Ventures?

Сесери: Като управител на фирмата, отговорностите ми са всеобхватни. Водя инвестиции, работя по due diligence, развивам и поддържам връзки с нашите инвеститори. Също така участвам в процеса по подбор за нови колеги, за да гарантирам, че всеки от екипа има подходящ опит, че обича да учи и да поема рискове. Също така управлявам ежедневните задачи на администрацията и гарантирам спазването им. Другите ми отговорности са да направлявам екосистемата особено що се касае до въздействието на изкуствения интелект. Също така вземам участие и в оценяването на конкурси за стартъпи и провеждане на лекции по гостуване в Babson College, Massachusetts Institute of Technology и HBS.

Грос: Как избирате в какво инвестирате?

Сесери: Има дълъг списък с ключови динамики и характеристики, които търсим. Позволете ми да подчертая две много различни характеристики, които търсим във всички компании, в които инвестираме. Едната е трансформационната роля, която тези компании се стремят да играят в своите съответни отрасли (или индустриите, които създават) и изключителната способност за изпълнение от Основателите и управленските екипи. Що се отнася до основателите, ние търсим онези лица, които изграждат компании, а не само продукти. Тези, които могат да израстват, докато техният бизнес расте.

Грос: Какъв е най-големият урок, който научихте на работа? Как го научихте?

Сесери: Участието в основаване на компания и в борда на директорите е критично важно в този бизнес. Това е важен и добър урок. Например, вие можете да бъдете най-умният човек в стаята, но само с това няма да постигнете нищо хубаво, дори и да сте прав. Ще постигнете нещо добро, ако можете да постигнете консенсус.

Грос: Ако има едно нещо, което сте искала да знаете, когато сте започнали кариерата си, какво е то?

Сесери: Връщайки се назад, ще кажа, че най-доброто нещо е, че не знаех какво ме очаква. Това, че нямах яснота точно какви рискове ще поема, само ми помогна. Ако ги знаех предварително, това би ме възпрепятствало да ги поема и да науча това, което знам сега. Мисля, че това е характеристика на много основатели на стартъп фирми, особено на по-младите, които имат глад, страст и стремеж да поемат рискове. Често наричам това “стойност на наивността”.

Грос: Какъв е най-добрият съвет, който някога сте получили?

Сесери: Хората като мен, които имат фокус “какво следва”, често забравяме за настоящето. Опитвам се усърдно, макар и не винаги успешно, да отделя време, за да се съсредоточа върху настоящето и да се насладя на настоящия момент със семейството, с екипа. Умението да сме в настоящето означава също да сме способни, когато е необходимо, да разсъждаваме върху неща, които биха могли да се развият и да ги изпълним по-добре в бъдеще.

Грос: Какъв е вашият бизнес съвет за други млади професионалисти?

Сесери: Не се страхувайте да поемате рискове. И ако не говорите, никой няма да го направи вместо вас.

Автор: Елана Лин Грос за www.forbes.com
Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!