Как изглежда бъдещето на SaaS индустрията? – втора част

Първа част

Интеграции

Само до преди няколко години малка част от компаниите имаха достъп до SaaS индустрията, особено по отношение на хоризонтални решения. До голяма степен това се дължеше на факта, че компаниите контролираха затворени платформи, които възпрепятстваха оперативната съвместимост, с изключение на няколко избрани партньори. В бъдеще ще има все по-големи възможности за по-отворените платформи, които да се интегрират с различни допълнителни услуги. Представете си бъдещ модел SaaS, който е просто празен браузър, iPhone или устройство с Android. Той може да качи точните потребители на софтуера по искане от компаниите, с които самите компании желаят да работят, при това всички напълно персонализирани.

Силните стратегии за интеграция, осигурени от надеждните приложни програмни интерфейси (API), свързани с екосистемите на интеграционните платформи, ще бъдат основен двигател на растежа на SaaS (с допълнителната полза от по-бързото и улеснено удостоверяване чрез единична регистрация- характеристика, която Agile CRM предлага на своите клиенти), както и възможностите за съвместен маркетинг между доставчиците на допълнителни решения.

Изкуствен интелект

Виждаме го вече във формата на chatbots, които все още са в ранна детска възраст. Но някои нови придобивания и инвестиции в тази област от технологичните гиганти (по-специално Microsoft, Amazon и Google) вероятно ще доведат до напредъка на изкуствения интелект (ИИ) в SaaS. С преобразуването на Google Cloud Services компанията заяви, че е в процес на вмъкване на повече ИИ в приложенията си, за да помогне на служителите да работят по-ефективно. Google съобщи, че достига до точката, в която приложенията ще могат да накарат потребителите да отворят файлове в определени часове от деня, като използва машинното самообучение, за да обедини огромно количество данни.

Прогнозните анализи вече сочат безпрецедентни нива на автоматизация в рамките на SaaS, рационализиране на потребителския процес и повишаване на ефективността и точността. В продажбите и маркетинга, мениджърите и персоналът по продажбите ще могат да прекарват по-малко време за проучване, обработка и въвеждане на данни и повече време, използвайки своите напреднали “човешки” умения за продажба и търговия.

Промяна в моделите за приходи

Отминаха дните, когато разработчиците и доставчиците на услуги се бореха за дългосрочните приходи от SaaS. Малките SaaS бизнес услуги отварят нови пътища към рентабилността. Моделите за приходи започват да се преместват от чисто фиксирани софтуерни модели или общи абонаментни такси към транзакционно базираните модели, които вече ги има като решения – AWS, Twilio, Zenefits и Gusto. Очаква се този модел да бъде от полза, както за доставчиците на решения, така и за по-малките компании, които те обслужват.

Тъй като софтуерът като услуга се премества на много фронтове, за да се приспособи по-добре към бизнес практиките на компании от всякакъв мащаб, по-малките компании са все по-склонни да харчат за тези решения. Изследване на Intuit установи, че 85% от малките фирми са склонни да инвестират повече в софтуера през следващите пет години, което представлява огромна възможност за разработчиците. По целия свят има 600 милиона малки предприятия (29 милиона само в САЩ), които се сблъскват с оперативни проблеми, които облачните решения имат потенциал да решат.

Експерти смятат, че в крайна сметка SaaS ще стане толкова широко разпространен, че наистина няма да има SaaS индустрия сама по себе си, тъй като целият софтуер ще бъде доставян чрез облака. Най-голямата заплаха за иновациите днес е вътрешната политика и организационната култура (съпротива срещу промените). Тези бариери ще изчезнат, тъй като нагласите към SaaS се развиват.

Източник: https://www.agilecrm.com/

Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!