Какво един CEO трябва да знае за дигиталната трансформация – втора част

Дигиталният свят промени очакванията на потребителите фундаментално. Ако сте CEO на голяма компания, имате два избора: можете радикално и с елегантност да преобразувате клиентското преживяване или да отстъпите значителна част от своя пазарен дял на първите дигитализирани компании, които вече са се трансформирали.

Докато много големи марки се борят да намерят дигиталната си основа, има и чудесни примери за  предприятия, които успяват да се трансформират и да си осигурят място в нов цифров свят, включително WalMart, Federal Express, The New York Times и HBO.
Въпреки това, много големи предприятия силно се борят със стартиране и реализиране на този вид трансформация поради следните няколко предизвикателства. Тук ще обсъдим какви са тези ключови предизвикателства и какво е нужно да направите, за да ги преодолете.

Първа част

Липса на гъвкавост

Успешните дигитални компании вземат предвид своите прозрения по отношение на клиентите си. Съответно бързо проучват и реализират различните възможности, които имат дигитална стойност. Ключовата дума тук е “бързо”. Скоростта е важна, защото позволява на компанията да прави много експерименти, да увеличи бързо тези, които успеят и да повтори тези, които все още не работят.
Но това изисква способността за замисляне и прилагане на идеи в рамките на седмици, а не месеци или години. Много големите предприятия имат тенденцията да задържат инициативите от бързото им внедряване.

Първото предизвикателство е технологията.

Изпълнението на идеята ще е бавно и скъпо без модерна архитектура, която предоставя лесен достъп до клиентските данни и приложните програмни интерфейси (API) към системите за транзакции. Компаниите трябва да модернизират тези технологични специфики и да ги възприемат за основни инструменти за бъдещето на своята компания. Ако това звучи като многогодишен проект, вашият CIO може да намери начин да създаде външна среда в cloud (облачното пространство), която да позволи бързо експериментиране и навигиране, докато основната инфраструктура се подобри. Ако ви кажат, че не могат да го направят поради опасения, свързани със сигурността, кажете им да намерят по-добър екип по сигурността или консултант.

Второто предизвикателство, което касае скоростта, е вземането на решения.

Вие не се движите със скоростта на дигиталната трансформация, ако фирмата ви има дълъг процес на одобрение. Например, въпросният процес изисква множество отчети и месеци от заседания на комисии, за да се одобри финансиране за нова идея.

Докато управлението на разходите е част от добре управляван бизнес и той възпрепятства съществената дигитална трансформация, следователно той се нуждае от реформа.

Дайте автономията и авторитет на хората, изпълняващи вашите иновационни проекти. Нека те да могат да вземат решения на задоволително ниво, така че трансформацията да се случви със скоростта, необходима за дигиталния свят. Ако не им вярвате, намерете хора, на които имате доверие. Също така, бюджетът не е единственият аспект за вземането на решения. В корпоративни среди, прегледът и одобрението откъм правна страна, брандинг и други инстанции, може да забави стартирането със седмици, месеци. Успешните компании имат бързи процеси що се касае до инициативи за дигиталната трансформация.

Kултура с незадоволително сътрудничество

Създаването на елегантно дигитално преживяване за клиентите не може да се осъществи ексклузивно от “дигиталния” екип. То изисква координация с отделите по маркетинг, ИТ, операции, обслужването на клиентите, разработване на продукти и най-вероятно почти всяка част от вашата организация. Когато това изискване се съчетае с някои от изброените по-горе предизвикателства, то може да създаде спирачки за дигиталните новатори. Съответно тези спирачни изглеждат невъзможни за преодоляване.
Наемате или идентифицирайте дигитални лидери, които имат кооперативен и вдъхновяващ характер. Подкрепете ги, като зададете очакванията за тясно сътрудничество. Измервайте всичките си членове на лидерския ви екип отчасти чрез техния принос към унифицирането на клиентското преживяване. Също така, инвестирайте в инструменти и процеси, които насърчават взаимното сътрудничество между дигиталната визия и изпълнението ѝ.

Заключение

Постигането на дигитална трансформация често изисква по-широка организационна трансформация, която засяга почти всяка част от фирмата, от нейните процеси и технологии. Вероятно си мислите, че би били добре, ако е по-лесно. Обаче от друга страна, ако успеете да се справите с това, както някои успяват, ще имате истинско конкурентно предимство в сравнение с други компании, които все още се борят да стигнат там.
Също така активният CEO в областта на дигиталната трансформация няма заместник. Трябва да изискате истински трансформационен напредък, а не просто “новаторски театър”, предназначен да отвлече вниманието с приятни дигитални играчки, докато основната дейност остава непроменена. Светът и вашите клиенти продължават да се променят напълно и задълбочено. Компаниите, които ще се развиват в бъдеще, са тези, които се движат на вълната от промените, без да стоят заклещени в отмининалия XX век.

Автор: Howard Tiersky за https://chiefexecutive.net
Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!