Какво един CEO трябва да знае за дигиталната трансформация – първа част

Дигиталният свят промени очакванията на потребителите фундаментално. Ако сте CEO на голяма компания, имате два избора: можете радикално и с елегантност да преобразувате клиентското преживяване или да отстъпите значителна част от своя пазарен дял на първите дигитализирани компании, които вече са се трансформирали.

Докато много големи марки се борят да намерят дигиталната си основа, има и чудесни примери за  предприятия, които успяват да се трансформират и да си осигурят място в нов цифров свят, включително WalMart, Federal Express, The New York Times и HBO.
Въпреки това, много големи предприятия силно се борят със стартиране и реализиране на този вид трансформация поради следните пет предизвикателства. Тук ще обсъдим какви са тези ключови предизвикателства и какво е нужно да направите, за да ги преодолете.

Съпротива към промяна

Големите компании не са проектирани да се променят бързо. Като цяло, те са предназначени да систематизират статуквото и да позволят промяна, само когато е доказано, че тя е от полза и само до степен, която не създава риск. Това звучи разумно и може да бъде ефективно за относително статични пазари. Обаче в бързо развиващия се дигитален свят, в който живеем, този подход има основен конкурентен недостатък.

“Ако оценявате и поставяте корпоративното спокойствие над всичко останало, то дигиталната трансформация не е за вас.”

Съпротивлението към промяна също се проявява и на индивидуално ниво. Ръководителите във вашата компания ще имат склонност да виждат потенциалната трансформация през собствената си призма на кариера и сигурност. За тези, които са изградили мини империи в рамките на сегашната структура, реализирането на значителна промяна може да е застрашително. Те може да чувстват, че тя не е в техен личен най-добър интерес, дори тя да е в най-добрия интерес за компанията.

Какво можете да направите относно това?

  1. Първо, бъдете подготвени за трънлив път. Ако оценявате и поставяте корпоративното спокойствие над всичко останало, то дигиталната трансформация не е за вас.
  2. На второ място, привличайте агенти на трансформацията в лидерския си екип, като по този начин ще имате подкрепата им, докато заедно движите трансформацията.
  3. Трето, работете, за да създадете новаторска култура и публично възнаграждавайте тези, които показват подобаващо поведение на всички нива в организацията.

Страх от провал

Дигиталната трансформация означава намиране на нови стойностни пътища и нови начини за взаимодействие с клиентите ви. Това изисква да приемете и провала като опция по този път. Тези, които успяват, са хората, които се научат да “прегръщат” провала като възможност за учене. Истината е, че неуспехът никога не е забавен, но повтарящият се провал е отличителен белег на всяка успешна дигитална компания, защото тя вдъхновява ученето и адаптацията.

Какво можеш да направите относно това?

Работете върху собствената си психология за провала. Обмислете как виждате портфолиото от акции. Не се впрягайте, ако изберете няколко инвестиции, които не работят и си признайте, че понякога дори цялото портфолио може да загуби стойност. Все пак, ако приложите ключовите принципи за успешна трансформация, може да спечелите с течение на времето.

Липса на разбиране към клиента

# 1 начинът за създаване на елегантно дигитално преживяване е идентифицирането на ключовите начини за добавяне на стойност към клиентското преживяване. За да направите това, трябва да имате лично разбиране към клиента, към неговите неудовлетворени нужди, желания и страхове. Наистина повечето компании не разбират много добре клиентите си. Макар че много от тях имат отдели за изследване, доста често тези отдели са съсредоточени върху конкретни мерки и показатели. За жалост те нямат истинско разбиране за клиента, нито социализират това разбиране в рамките на организацията. Решете тези два проблема и ще имате фундаментално прозрение, което ще увеличи успеваемостта на трансформацията ви.

Очаквайте продължение.

Автор: Howard Tiersky за https://chiefexecutive.net
Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!