Маркетинг на представянето и как да създадем резултатно ориентирана реклама

От Катя Сотирова, CEO Innovatoria и няколко успешно развиващи се онлайн магазина www.artomarto.com; www.pantalonite.com; www.obuvalka.com; www.roklite.com; www.evtinoo.com 

Маркетингът на представянето (Performance marketing) е метод на интерактивна реклама, при който рекламодателите заплащат само при реализирани цели. Звучи много обещаващо и успокояващо, защото може да ни накара да си помислим, че най-после е настъпил момента, в който ще спрем да харчим бюджетите, без да сме наясно какви са реалните реализации от нашите кампании. Кой точно канал, от целия рекламен микс, е ефективен и колко точно ни е струвала всяка продажба.

Виж цялата статия за Performance Marketing