Първите 5 въпроса, които новият CEO трябва да зададе

Автор: Питър Коен, основател на Peter S. Cohan & Associates

Корпоративната култура, или това, което компанията ви цени и как тези ценности определят поведението на хората, е критично важна. Ако вашата култура привлича отлични таланти, които да решават проблемите на клиентите ви, значи тя е предимство. От друга страна, ако културата ви отблъсква талантите към други работодатели, значи всъщност е сериозен проблем.

Факт е, че ако поемате ръководството на компанията от друг лидер, културата, която той е наложил, може да е неподходяща. През 2018 година интервюирах много CEO-та за четиринадесетата си книга. И докато правих това, открих, че новият изпълнителен директор обикновено се опитва да промени културата. Случва се обаче културата да си е наред и новодошлият лидер да трябва да се фокусира върху различни проблеми, които трябва да бъдат разрешени.

Казано по-просто, новият лидер трябва да диагностицира проблемите, вместо веднага да си прави заключения. Проучването ми изведе пет въпроса, на които новият лидер трябва да потърси отговор в самото начало. За препоръчване в първите 90 дни.

Ето въпросите и какво трябва да направи новият CEO, за да разреши проблемите.

1. Защо компанията се раздели с предишния си CEO?

Ако предишният CEO е бил изгонен заради етични или правни проблеми, тогава новият ще трябва да проучи културата, оставена от предшественика. Ще трябва също така да отдели доста време, за да я поправи.

Ако пък предшественикът и е отишъл в добри отношения с компанията и тя се е развива, новодошлият ще трябва да разгледа силните и слабите страни на културата. Целта му е да открие как тя може да се подобри дори още.

2. Дали компанията не се разраства по-бързо от индустрията, в която е?

Ако растежът на компанията е забавен, новият CEO ще трябва да разбере защо се изпускат възможности.

В някои случай се оказва, че настоящата култура не се фокусира достатъчно върху създаването на перфектен продукт или услуга. Тогава CEO-то ще трябва да промени тази култура, за да постигне растеж.

Ако пък компанията се разраства по-бързо от индустрията, в която е, тогава новият лидер трябва да открие дали настоящата култура е способна да поддържа този растеж и да се опита да я съхрани.

3. Финансово силна ли е компанията?

Един новопристигнал CEO трябва да бъде много загрижен, ако компанията не е на печалба или пък има твърде много дългове.

Ако компанията е финансово уязвима, новият CEO трябва да действа бързо, за да свие разходите и за да намали дълга. И дори повече – новият лидер трябва да открие дали настоящата култура не насърчава прекомерното харчене и вземането на заеми, за покриване на не толкова важни нужди. Ако е така, изпълнителният директор трябва да промени културата на разхищение и да прекрати практиката да се харчи много и да се взимат заеми.

Прочетете още: Три начина да спестите пари, без да уволнявате никого

4. Изпитват ли удоволствие клиентите да работят с компанията и ще продължат ли да купуват от нея?

Ако клиентите изоставят компанията или не искат да купуват продукта ѝ, новодошлият CEO трябва да проучи причините и да оправи проблема.

Ако културата на компанията не насърчава достатъчно иновациите и отличните услуги, новият лидер трябва да я промени така, че да с справя с тази задача.

5. Успява ли компанията да привлече и да задържи най-добрите таланти?

Ако компанията не успява да привлече най-добрите таланти или пък текучеството е твърде голямо, изпълнителният директор трябва да определи каква е причината това да се случва.

Ако причината е в културата на компанията, тогава ръководителят трябва да разбере кои аспекти от тази култура трябва да бъдат променени. Трябва да се оправят и всички останали възможни причини за проблема – агресивни ръководители, неконкурентен продукт или недостатъчни компенсации за служителите.

Ако пък компанията се справя със задачата да привлича и задържа таланти, CEO-то трябва да се погрижи да разбере кои аспекти от фирмената култура помагат това да се случва. След това трябва да помисли как да ги направи дори още по-добри.

Диагностициране и решаване на проблемите

Как би могъл изпълнителният директор да открие тези проблеми и да ги реши? Препоръчвам на новодошлия CEO да задава въпроси на борда на директорите, най-важните членове на екипа, служителите, клиентите и инвеститорите. Така ще разбере какво работи, какво трябва да се подобри и какво изобщо а се премахне.

Източник: www.inc.com