Да се запознаем с „новите“ якички в производството – втора част

Първа част

Работниците с „бели яки“ използват главите си, работниците със сини – използват ръцете си.
Макар че това опростено разделение на работната сила е използвано за пръв път през 40-те години на XX век, понятието за манифактурни работници, които произвеждат като цапат ръцете си, е препратка към Индустриалната революция.

Нова якичка, нов имидж

Има погрешно вярване, че производството като сектор е в упадък и в резултат на това хората могат бързо да го отхвърлят като опция за кариера. Съществува и предизвикателството да се преминем от старата представа за разделение между бели и сини якички.
Не само, че огромните производствени процеси процъфтяват, но в много фабрики ще ви бъде трудно да разберете кой работи в завода и кой е мениджърът му. В завода за производство на 21-ви век всички решават проблеми, всеки е висококвалифициран. Накратко – всеки е нова якичка.
Един главен изпълнителен директор, който се изказа точно по този въпрос, е главният изпълнителен директор на IBM Джинни Ромети, призовава правителствата и бизнес лидерите да не мислят по отношение на работни места като “бели якички”. IBM планира да наеме 25 000 нови служители до 2020 г. Ромети каза, че смята, че това са работни места, които може да не изискват традиционна образователна степен. Новите работници могат да имат степени или може да са придобили необходимите умения чрез професионално обучение.

Подсилване на уменията

От жизненоважно значение е концепцията за работниците с нови якички да не е само една, свързана с технологичната индустрия. Производството вече има значителен недостиг на умения. Генерацията на бебе-бумерите представлява около 20% от сегашната работна сила и те се приближават бързо до пенсиониране. Това ще увеличи още повече нуждата от квалифицирани работници.
За да се справим с това, младите хора трябва да разберат възможностите в сферата на производство, а фирмите трябва да намерят нови начини за осигуряване на необходимите умения и подготовка за работа на хората в индустрията.
Това, че новите работни места са по-безопасни, с повече интелектуални изисквания се и по-добре платени от работните места, които са се появили пред тях, трябва да направят кариера в съвременното производство по-привлекателна от всякога.

Дигитално мислене

Иновациите, новите технологии и автоматизацията ще продължат да трансформират производството. Този сектор е винаги в движение.
Настоящият период се нарича Четвърта индустриална революция. Първата индустриална революция използва вода и пара, за да механизира производството. Втората използва електрическа енергия за създаване на масово производство. Третата използва електроника и информационни технологии за автоматизиране на производството. Сега четвъртата индустриална революция се гради върху Третата и се нарича дигиталната революция. Тя се характеризира със сливане на технологии и разминават границите между физическата, цифровата и биологичната сфера.
Това означава, че докато установените работни места могат да се променят, винаги се появяват нови. Те са там за тези, които желаят да придобият необходимите умения и знания. Възможностите са там да се използват. Ето защо бъдещето наистина принадлежи на работниците с новите якички.

Тази статия първоначално е публикувана в SPECTRA, онлайн медия.

Източник: https://chiefexecutive.net