5 основни аспекта за печеливш бизнес в наши дни

Последствията от локдаун на COVID-19 повлияха на плановете на хиляди предприемачи за печеливш бизнес.

Все още има несигурност в сегмента на малките и средни предприятия (МСП) и на предприемачите. Обаче същевременно се създаде възможност да се отговори на новите нужди на пазара чрез нови бизнес предложения.

„Стартирането на сбизнес никога не е било лесна задача“, казва Жулиен Блез, маркетинг ръководител на QuickBooks Mexico, платформа за управление на оперативни и счетоводни дейности на МСП. „Този етап включва елементи, които, ако не бъдат предотвратени, могат да доведат до преждевременно затваряне на бизнеса. В допълнение към дефинирането на самия бизнес, има редица финансови и оперативни фактори, които трябва да се вземат предвид, преди да стартирате публично един печеливш бизнес.„

Ако сте в рамките на възможностите си и все още не сте сигурни откъде да започнете, не пропускайте тези пет точки, които платформата QuickBook споделя с нас. Те ще ви помогнат да си гарантирате успех в този нова среда.

  • 1. Разберете целевите си аудитории

Вече не е достатъчно само да знаете какви са целевите аудитории за вашия продукт или услуга. Когато достигнете до тях, те очакват, че вие ще генерирате взаимодействие. Също така те подразбират, че техните нужди и интереси са идентифицирани с предложението, което им предлагате.

Не забравяйте вашите конкуренти в този сегмент. Идентифицирайте ги и внимателно ги наблюдавайте. Това ще ви позволи да установите своето адекватно въздействие спрямо тях.

Защо да отчитате това като приоритет?

Успехът на вашия бизнес ще зависи от приемането на вашите продукти или услуги на пазара. В контекста на настоящата бизнес ситуация, в която търсенето и исканията се увеличават, не забравяйте, че потребителите се чувстват по-комфортно с марките, които проявяват разбиране и отговарят на техните нужди по персонализиран и специализиран начин. Използвайте проучвания, анализ на поведението и тенденциите при вашата ключова аудитория, за да можете да комуникирате по-добре и да адресирате по-конкретно техните нужди и интереси.

  • 2. Изгответе бизнес план

Около 75% от новия бизнес не оцелява през първите две години поради лошо планиране. Така че, няма как да вървите напред без първо да разработите бизнес план. Той ще ви помогне да разберете къде отивате, кой е част от вашия бизнес, какво допринася всяка част, фазите на растеж и подробностите за стъпките, които трябва да следвате по пътя към успеха.

Как да го направите?

Установете каква е мисията на вашия бизнес в екосистемата, в която работи. Определете визията и целите, които трябва да бъдат постигнати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Също така включете финансовите очаквания на вашето начинание, тоест ресурсите, които ще са необходими, и печалбите, които се прогнозират в развитието на вашия печеливш бизнес. Колкото по-реалистични сте, толкова ще е по-добър крайният резултат.

  • 3. Изгответе план за печеливш бизнес

Адаптирането на технология към вашия бизнес има много конкурентни предимства. Сред основните са: автоматизацията на процесите и възможностите за дистанционно сътрудничество, което пък се трансферира в по-голям капацитет за анализ, всеобхватност и достъпност.

Какви технологии да включите?

Ще определите и коя технология е най-подходяща спрямо вашата цел, тоест за кой аспект от вашия бизнес тя ще бъде полезна. Съществен момент при създаването на всеки бизнес е включването на специализиран софтуер за управление. С използването на специализирани платформи ще имате лекотата да поддържате контрола върху вашия бизнес и интелигентно му управление. Освен това се отървате от датите за плащания, като автоматизирате плащанията, събиранията и фактурирането. По този начин ще имате възможност да подобрите отношенията с доставчиците и клиентите си.

  • 4. Развийте онлайн присъствието си

Успоредно с приемането на технологиите, разработете стратегия, която да бъде видима в търговските канали, които най-често се използват днес и които са идеални за вашия бизнес. Имайте предвид, че в момента бизнес без онлайн присъствие почти не съществува в света.

Какви стъпки трябва да следвате, за да го постигнете?

Например, стартирате бизнес за продажби чрез електронна търговия и се възползвайте от различните технологични опции, за да извършвате и приемате цифрови плащания. Насърчавайте създаването на общности, при които връзката с вашия продукт или услуга е не само търговска, но където вашите клиенти могат да обменят опит и препоръки относно нейната оптимизация.

  • 5. Планирайте реакцията си по време на криза

Не позволявайте на ситуация като настоящата да ви изненада по лош начин. Бъдете подготвени за предизвикателства в бизнеса и за извънредни ситуации. Уверете се, че разполагате с паричен поток, който да покрива поне три месеца от операциите ви в случай на непредвидено събитие.

Какво предполага кризисния план?

Направете задълбочен анализ на това какви могат да бъдат заплахите за вашата продуктова услуга. Включете променливи, които са възможни във вашия бизнес, та макар и вероятността да се случат да е слаба. Планирайте начини за действие за всеки от тях и винаги поддържайте първоначалния курс: рентабилността и ликвидността на вашия бизнес.

Източник: https://www.entrepreneur.com/

Снимка: Freepik

Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!