Покана към членовете на CEO CLUB от БДЖ

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа,

 

Изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, г-н Владимир Владимиров, има удоволствието да Ви покани за участие в обсъждане на „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.”

 

Обсъждането на Плана ще сепроведе на 30-и април(четвъртък) от 10:00ч.в Синдикален дом на културата на транспортните работници в България(Кинотеатър „Освобождение”) на бул.„Княгиня Мария Луиза” №106.

 

На събитието ще присъстват зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев, ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура”  представители на социалните партньори, товародатели и спедитори, анализатори и експерти от неправителствени организации и др.

 

 

 

Надяваме се, че ще приемете нашата покана и ще присъствате!

 

Може да заявите интерес за ваше участие на partners@ceoclub.bg или на тел: 0888 18 38 83 до 20.04.  Местата са ограничени.