Преходът от CEO към Бизнес Ангел

Изпълнителните директори са предразположени да се превърнат във влиятелни бизнес ангели след тяхното пенсиониране. Пол Доуни изследва ползите и съображенията при този преход.

Автор: Пол Доуни
Председател, WBAF Global CEO Alliance Club

Световните лидери и обществото на глобалният бизнес се обединяват около идеята, че бизнес ангелите имат важна роля в икономическото развитие. През 2017г. лидерите на G-20 обявиха като приоритет нуждата от бизнес ангели. Публичната им политика се фокусира върху помощта на “защитници на предприемачите” и експертизата, както и нетуркинга, която бизнес ангелите могат да предложат на новите бизнеси. Дори след приключване на кариерата един CEO, който става бизнес ангел може да осигури повече работни места и благосъстояние на икономиката и социалната обстановка.

Презареждане след пенсионирането

Kъм момeнта инвестирането на бизнес ангелите се очертава като ключов актив. Това инвестиране  в ранен етап на капиталовия пазар е съществен компонент за устойчива и успешна икономика в краткосрочен и дългосрочен период. Освен финансова инвестиция, стартъпите се нуждаят и от мъдростта на CEO, за да попълнят пропуските в предприемаческите си умения. Много CEO-та имат голяма мрежа от контакти и богат бизнес опит. Голяма част от тях са склонни да се оттеглят след успешни кариери, пропускайки възможността да станат ментори на нов бизнес и да генерират допълнителни приходи.

Когато се оттеглят CEO-тата имат по-голям ресурс да се посветят на менторство за предприемачи. Единствената професионална характеристика, която им липсва е практически познания за принципите в стартъп инвестирането и изграждането на бизнес от основа. От друга страна, това, което липсва на предприемачите е професионалната бизнес мрежа, която инвеститорите могат да им предоставят.

Комплексна проверка (due diligence)

Толкова е просто за бизнес ангелите да се заблудят и да направят погрешна инвестиция. Решението за инвестиция не трябва да е прибързано, тъй като има много важни детайли, които е необходимо да се съобразят. Колко важни са личността и опита на инвеститорите и как предпочитат да научат повече за предприемача?Необходимо ли е да се търси информация от трети лица? Тук изпълнителнителните директори могат да се възползват от предимството на нетуркинга си и от там да потърсят менторите от своята мрежа с експерти от индустрията. Принципите на инвестирането на бизнес ангелите и начините, по които те се прилагат в реални ситуации са критична информация за тези, които искат да станат инвеститори.

Ученетo чрез опита на вече установили се инвеститори е важна част от менторството.  Съответно, менторството е важен елемент, върху който инвестирането на бизнес ангелите акцентира.

Повече отколкото правене на пари

Много инвеститори смятат себе си за „добавящи стойност инвеститори“ с удовлетворението , че променят нивото на предприемачите и това е еднакво важно, колкото и капитала им.

Заедно с добавящите стойност предимства техните приноси са: опит от индустрия, креативни идеи, контакти и менторство. Когато един бизнес ангел е ценен не само заради парите, тoва допринася тяхното влияние му да е по-многостранно.

В заключение, изпълнителните директори допринасят с мениджърски умения и бизнес нетуркинг, докато предприемачите допринасят с тяхната креативност и независимост. Бизнес ангелите обединяват тези две сили чрез общата цел за развиване на бизнес и постигане на успех. Преходът от CEO към бизнес aнгел е вълнуващ и удовлетворяваща за тези, които имат смелостта да го вършат.

Ако имате интерес да станете ангел инвеститор, може да се присъедините към водещата ангелска група в България – CEO Angels Club.

Източник: Angel Investor magazine, edition 2018