Професии, които ще съществуват след 20 години – втора част

Първа част

Прочетете това, за да се подготвите за бъдещето.

Роботите идват, роботите идват!

Кои са професиите, изложени на най-голяма опасност от изчезване?

Мартин Форд, футурист и автор на “Възходът на роботите: Технология и заплахата за безработица”, обяснява, че работните места, които са най-изложени на опасност, са тези, които  включват „рутинни, повтарящи се и предсказуеми” задачи.

Според доклада “The future of employment” телемаркетингът – професия, която е изключително рутинна, има 99% вероятност да бъде автоматизарана. Данъчната подготовка, която включва системно обработване на огромни количества предсказуеми данни, също е изправена пред такава вероятност. Всъщност технологията вече е започнала да обработва нашите данъци: H & R Block, един от най-големите доставчици на данъчни и счетоводни услуги в Америка, сега използва Уотсън, платформата с изкуствен интелект.

Роботите ще поемат и по-повторяемите задачи вправните професии – например, работата на полупрофесионален помощници на адвокати и на правните сътрудници е с 94% вероятност да бъде компютъризирана. Според неотдавнашен доклад на Делойт през следващите 20 години повече от 100 000 работни места в юридическия сектор имат голям шанс да бъдат автоматизирани.

Професията на готвачите за бързо хранене има 81% вероятност да бъде заменена с роботи като Flippy. Този робот е кухненски асистент, който работи с изкуствен интелект и вече прави бургери в редица ресторанти на CaliBurger.

Изчакайте! Кои са професиите, които не са застрашени от изчезване?

Футуристът Форд класифицира устойчивите професии в три области.

  • Първата област включва професии с “истинска креативност, като например художник,  учен, специалист, който развива нова бизнес стратегия”. Форд отбелязва: “Засега хората все още са най-добрите в творчеството, но и там те са в опасност. Не мога да ви гарантирам, че след 20 години компютърът няма да бъде най-големият творец на планетата. Вече има компютри, които могат да нарисуват оригинални произведения на изкуството. Така че през следващите 20 години кой знае колко далеч ще стигнат?
  • Втората област е на професиите със занимания, които включват изграждане на сложни взаимоотношения с хора: медицински сестри или бизнес роля, която изисква изграждане на близки взаимоотношения с клиенти.
  • В третата област са работните места, които са много непредсказуеми – например, ако сте водопроводчик, който е на разположение за спешни случаи на различни места.

Докладът на “The future of employment“ идентифицира професиите, които са най-малко изложени на риск от автоматизация. Такива са рекреационни терапевти, супервайзори на механици, монтажисти, сервизни работници, професионални терапевти и социални работници в сферата на здравеопазването.

Работата ви е в безопасност през следващите 10 години, ако сте в индустрии, свързани с креативна дейност или фокусирана върху хората. Обаче е много трудно да се предвиди какво ще се случи след 20 години.

Сускид вярва, че 2020 г. ще бъде десетилетие не на безработицата, а на преразпределението. От друга страна, картината е далеч по-неясна: “Не мисля, че някой може да направи сигурно дългосрочно кариерно планиране.” Както отбелязва Сускид, “правим предположения за необходимостта от човешки същества”, но машините вече правят неща, които преди мислихме, че само хората биха могли да правят. Например, те композират оригинална музика и побеждават професионални играчи в сложни бордови игри с творчески ходове.

Те дори ни помагат в отношенията ни с Бога, въпреки че духовенството има само 0.81% вероятност за автоматизация. Обаче на база на данните от “The future of employment”, Сусинд смята, че дори алгоритмите могат един ден да заменят ръкоположенията. Например, вече има приложения като “Изповед”,​​ които предлагат “падащи менюта за проследяването на греха”.

Очаквайте продължение. 
Автор: Arwa Mahdawi