Proffesional Executive Management Program

Започна прием Есен 2014

Конкурс за 10 частични стипендии за 2014та година!        

Основата в Сиатъл , САЩ компания BEIED празнува 10 години в България. По този повод фирмата обяви конкурс за 10 различни стипендии за сертификатната си обучителна програма – Proffesional Executive Management Program.

Програмата по Executive Management  е насочена към мениджъри на топ позиции или близо до тях. Типичният участник е доказал се професионалист в бизнеса, който търси широка мениджърска перспектива за предизвикателствата на съвременното лидерство. Участниците доразвиват своите таланти, обменят опит и идеи, подпомагат развитието си.

Програмата е разработена и представенаот доказани професионалисти и преподаватели в областта на международния бизнес. Учебните модули наблягат на приложими в практиката знания и умения. Обучаващите се използват максимално своята познавателна енергия, за да повишат мениджърските си умения чрез интегрирани  модули от учебни курсове.

Основните предимства за стипендиите са  :

– Професионален опит

– Добри професионални постижения

– Предприемачески дух

– Работа на позиция, съответстваща на програмата

– Добри препоръки

– Потенциал за развитие в кариерата

5 модула в рамките на 6 месеца :

 • STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
 • MATCHING MARKETING AND STRATEGY
 • LEADERS AND ORGANIZATIONS
 • FINANCIAL STRUCTURING
 • PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Формат на програмата:

Работещите професионалисти се обучават при условия, които им позволяват да съчетаят обучението със заетостта им в професионален и личен план, и същевременно да  задълбочат познанията и усъвършенстват уменията си в изучаваната сфера.

 • Семинарно присъствие в зала, съчетано с DL обучение
 • Всеки модул /курс/ е с продължителност 4 седмици
 • Всеки модул съдържа 20 присъствени часа в учебната зала
 • Присъствените семинари са в извънработно време
 • Професионални сертификати на BEIED, връчвани след успешното завършване на набор от програмни модули
 • Eзик – английски
 • Изпити и тестове – казуси, курсови задания и практически упражнения. Задачите нямат цифрова оценка, а получават коментари, съвети и препоръки – полезни за участника.

Такси / без ДДС / :

 • Такса кандидатстване – 50 EUR
 • Учебна такса – 2500 EUR
 • Такса учебни материали – 90 EUR
 • Такса дипломиране – 85 EUR

Стипендии :  Стипендиите за 2014 покриват до 40% от учебната такса.

За информация – моля, свържете се с нашия офис.  www.beied.com