Разпределение на дружествен дял на стартъп – част 1

Разпределение на дружествения дял на стартъп между съоснователи, служители и консултанти

Понятието дружествен дял (equity) е гореща тема в света на стартъпите. Това е много добър начин да стимулираш съоснователите, служителите, инвеститорите и консултантите, но е и много сложно за разбиране. Въпреки това Founder Institute създаде ръководство в две части, което разглежда в дълбочина разделянето на дружествения дял. Тази част разглежда разпределeнието между съоснователи, служители и консултанти.

Какво е дружествен дял и как работи?

Под дружествен дял се разбра процентът от компанията, който е разделен между основателите, служителите, инвеститорите и други. По-принцип дяловете се разпределят под формата на акции. Концепцията за дружествените дялове е много важна в света на старъпите. Компаниите, които са все още в ранна фаза на развитие, рядко имат достатъчно ресурс да плащат конкурентни заплати на членовете на екипа. Затова предлагането на процент от компанията на служителите често пъти служи за привличане на таланти. Даването на дял от дружеството на служителите също е полезно за повишаване на продуктивността, тъй като колкото повече помагат на компанията да се разраства, толкова по-голяма ще е стойността на техния дял.

Какви са видовете акции?

Веднъж след като стартъпът започне да набира скорост, има няколко типа акции, които трябва да имате предвид през различните етапи на развитие на компанията си. В статията “Начален курс за основатели на стартъпи: Форми на дружествени дял” на стартъп адвоката от Силициевата долина Крис Барснес са посочени най-важните термини, които основателите трябва да знаят за разпределението на дружествения дял в света на стартъпите. По-долу сме извадили обобщение на най-важните дефиниции, които трябва да знаете:

 • Акции на основателите (Founder’s Stock) – акциите, издадени на основателите от компанията
 • Обикновени акции (Common Stock) – най-основната форма на дружествен дял в корпорацията, често пъти представенa чрез сертификат, който може да е физически или електронен.
 • Условно притежавани акции (Restricted Stock) – може да се отнася за всички видове акции, като обикновено означава, че при прехвърлянето на акциите има наложени ограничения. Например продажбата им да е разрешена само при изпълнение на определени условия.
 • Привилегировани акции (Preferred Stock) – имат по-високи права от обикновените акции, но се емитират по същия начин.

Какви са различните видове дялове?

Ако получите финансиране от инвеститори, се очаква да им дадете дружествени дялове в замяна, заедно с правото да гласуват, да делят печалбата и да претендират за права над активите. Дяловете, които основателите дават на инвеститорите, са удостоверение за собственост в компанията. Инвеститорите имат право да разделят печалбата и да претендират за права над оставащите активи на компанията в случай на ликвидация.

Статията на eFinanceManagement “Видове дружествени дялове” от Санджай Булаки Борад дава чудесно описание на различните видове дружествени дялове, с които ще се срещнете. Ето някои от тях:

 • Уставен акционерен капитал (Authorized Share Capital) – максималният дял от капитала, който може да бъде даден на инвеститора от компанията
 • Емитиран акционерен капитал (Issued Share Capital) – частта от уставния капитал, която е предложена на инвеститора
 • Записан акционерен капитал (Subscribed Share Capital) – частта от емитирания капитал, на която инвеститорите са се съгласили
 • Внесен капитал (Paid Up Capital) – частта от записания капитал, която е платена от инвеститорите

Запомнете, че правото на глас и отговорността на инвеститорите към компанията се определят от сумите, които са инвестирали.

Как се разпределят дружествените дялове между съоснователите?

Рaзпределянето на дружествените дялове със съоснователите често е много чувствителна, но без съмнение важна тема за предприемачите. Има много начини да се направи това и точно тази тема засяга Дан Шапиро, CEO на Glowforge и ментор във Founder Institute, в статията си “Единственият грешен отговор е 50/50: Изчисляване на дела на съоснователите”.
Ето някои от най-важните неща, с които да се съобразите:

 • Който има идея, получава повече. Ако първоначалната концепция е била ваша, увеличете дела си с около 5%.
 • Ангажираните на пълен работен ден основатели трябва да получат повече. Ако работиш повече, значи рискуваш повече в случай на неуспех. Това ще рече, че заслужаваш повече, ако проектът е успешен.
 • Ако си CEO, заслужаваш по-голям дял. Ако ти се струва нечестно, спомни си, че добрите CEO (главен изпълнителен директор) са по-търсени от добрите CTO (главен технически директор). Това важи навсякъде.
 • Репутацията е важна за определянето на дяла. Ти си начинаещ предприемач, а партньорът ти е опитен основател с утвърдена репутация – той заслужават по-голям дял. Партньорът ти има мрежа от професионални контакти, която е полезна за компанията – заслужава по-голям дял. Той може да осигури по-голямо финансиране за компанията – заслужава по-голям дял.

Как се разпределя дружествен дял със служителите?

Както и разделянето на дяловете със съоснователите, компенсирането на служителите с акции може да е донякъде сложно. За щастие, това беше по-подробно разгледано в статията “Разпределение на дружествените дялове на стартъпите: Как да компенсирате членовете на екипа без пари”. Ето най-важните точки:

 • Колко опции трябва да получат служителите?
  Акционерният план на стартъпите трябва да определи каква част от акциите са за служителите. Това число се определя от борда на директорите и е между 5% и 20% за повечето стартъпи.
 • Колко опции трябва да получат отделните служители?
  За момента няма общоприет брой стокови опции, които да получават отделните служители. Въпреки това е важно основателите да запомнят, че общият брой на акциите не е толкова важен, колкото общия дял от компанията, който представляват.
 • Каква трябва да е цената за упражняване на опциите?
  Цената за упражняване е сумата, която служителят трябва да плати, за да упражни стоковата си опция. Обикновено това е пазарната стойност на акцията в момента, когато опцията е дадена на служителя.
 • Колко време имат служителите, за да упражнят опцията си?
  В повечето случаи служителите имат между 30 и 90 дни, за да упражнят опцията си, след прекратяване на трудовите отношения с компанията. Това е стандартният период в повечето компании.
 • Как компанията определя цената на акцията?
  За съжаление няма стандартен метод, по който компаниите да определят цената на акциите си. За да оцени пазарната стойност на акциите и да определи цена за упражняването на опциите, компанията трябва да наеме експерт.

Каква част от дружествения дял трябва да получат консултантите?

Както може да се очаква, няма определен дял от дружеството, който стартъпите дават на консултантите. Именно затова Founder Institute създаде споразумението FAST (Founder / Advisor Standard Template), което може да помогне на предприемачите да насърчат продуктивни работни взаимоотношения, да получават консултация и подкрепа в замяна на стандартизиран дружествен дял. Това споразумение може да се свали безплатно от интернет.

Има три нива на развитие на компаниите, които влияят на компенсациите: идея, стартъп и зрялост. Има и три нива на ангажираност за консултантите, които определят компенсациите: стандартна, стратегическа и експертна. Така че, например, ако консултант помогне на стартъп в ранна фаза на развитие с експертно ниво на ангажираност, като се среща с екипа всеки месец, привлича таланти и помага за вземане на решения, тогава този консултант ще получи 1% от компанията под формата на условни акции или опции за период от две години. Същото ниво на ангажираност се компенсира с 0,6%, когато компанията е в етап на зрялост. Основната рамка на компенсациите чрез дружествени дялове във FAST е показана долу:

 • Стандартно ниво на ангажираност: Месечни срещи
  Идейна фаза: 0.25%
  Стартъп фаза: 0.20%
  Фаза на зрялост: 0.15%
 • Стратегическо ниво на ангажираност: + привличане на таланти
  Идейна фаза: 0.50%
  Стартъп фаза: 0.40%
  Фаза на зрялост: 0.30%
 • Експертно ниво на ангажираност: + развиване на контакти и проекти
  Идейна фаза: 1.00%
  Стартъп фаза: 0.80%
  Фаза на зрялост: 0.60%

Заключение

Като всичко друго в света на стартъпите, има съвсем малко утвърдени методи за изграждане на успешна компания, което ще рече, че сами ще трябва да откриете своя начин за правене на нещата. За съжаление, когато става дума за финансовия аспект на вашия стартъп, няма много място за експерименти, тъй като всяка грешка ви излага на риск. Надяваме се, че тази статия ще ви даде необходимите насоки за това как най-добре да управлявате дружествените дялове на вашите компании.

Източник: https://fi.co/

Ако искате да научите още полезни съвети към предприемачите, може да посетите някое от събитията на Founders Institute в София , или да кандидатствате за самата инкубационна програма през новия сезон.

За Founder Institute

Founder Institute е най-големият стартъп акселератор в света. Чрез дейността си в над 180 града в целия свят, институтът е помогнал за създаването на компании на стойност повече от 20 милиарда долара.
Всяка година Founder Institute организира по един „семестър“, по време на който предприемачите се учат как да започнат бизнес и решават конкретни казуси.
Програмата е с продължителност 14 седмици, като на практика представлява хибрид между обучение и бизнес инкубатор. Участниците в нея, които са между 20 и 35 души, тестват в реални условия всички свои идеи, без да излагат на риск досегашния си бизнес или да напускат работата си.

Записването за тазгодишното обучени приключва на 4 ноември.