Сергей Пантелеев: България има голям потенциал за развитие във fintech сектора

За Сергей Пантелеев, Varengold Bank AG:

  • Сергей Пантелеев се представя преди всичко като щастлив и горд баща и съпруг. Радва се, че има възможност да живее и да се реализира в България, като по този начин допринася за развитието на страната.
  • В професионален план приема себе си като част от това ново поколение банкери, което имаше възможността да се учи на най-добрите практики от водещите български и международни банкови експерти.
  • Има повече от 12-годишен опит в системата, като през годините e специализирал в корпоративно и инвестиционно банкиране и структурирано финансиране.
  • Професионалният му път включва ръководни позиции в най-голямата банка по активи в страната. Отскоро e управител на клона на германската Varengold Bank в София.

____________________________________

С какво се различава работата в голяма универсална банка от тази за малко дружество като Varengold?

Varengold Bank AG прилича много повече на fintech, отколкото на банка. Не случайно се позиционира като „приятел на fintech индустрията“, какъвто е и слоганът й. Тя оперира много повече на принципа на startup компания, отколкото на голяма финансова институция. А какво е силното конкурентно предимство на стартиращите компании от fintech индустрията? Те често създават значително по-висока стойност за клиентите с много по-малък екип в сравнение с традиционните бизнеси.

Как взехте решението за кариерна промяна?

Днес fintech пазарът е един от най-бързо развиващите се в света, с огромен потенциал за растеж и предоставящ редица предизвикателства и възможности за професионално развитие. Моето виждане е, че тази индустрията ще промени света и начина, по който хората ползват финансовите услуги. Аз искам да бъда част от нея. Varengold Bank AG е отлична платформа, защото има ясна визия, мисия и стратегически цели да инвестира в тази индустрия и да подкрепя иновативни бизнес модели.

Като че ли в момента няма особен интерес от страна на чужди играчи за навлизане в българския банков сектор. Напротив чуждестранни банки излизат от местния пазар. Какво привлече Varengold Bank към България?

Банковият сектор в България се консолидира. Ако погледнем внимателно, ще забележим, че става въпрос за прегрупиране на пазара между големите банкови групи със собственост извън България. Да, няколко големи чуждестранни банки, които не успяха да спечелят значим пазарен дял в България през годините или срещнаха трудности на централно ниво, какъвто е случаят с гръцките банки, продадоха своите поделения в България, но последните бяха придобити от други големи чужди банки с водещи позиции в България.

България е в региона с най-висок растеж в Европа. Имаме добра и стабилна икономическа и бизнес среда, добро съотношение на разходите и качеството на предоставяните услуги, но най-вече наличието на талант. Човешкият капитал в банковия и технологичния сектор в България е на високо ниво. София вече се утвърждава като град-лидер в Югоизточна Европа за развитие за модерни технологии. Банковият сектор също е извор на добри специалисти, натрупали солиден опит и експертиза. Като съберем всички тези фактори, България изглежда идеалното място за основен център за регионален бизнес в ЮИЕ. Страната ни има и най-голям потенциал за развитие във fintech сектора в региона.

Какво мислите за процесите по сливане на големи банки, което наблюдаваме в момента в България? Какви сигнали дава това за бизнес климата в страната?

Това е съвсем логичен, пазарен процес, който няма връзка с бизнес климата в страната. Не само в България, но и в Европа, конкуренцията на пазара на финансови услуги расте, а нормата на печалба намалява. В същото време регулациите и капиталовите изисквания непрекъснато нарастват. Добавете натиска по линия на финансовите технологии, навлизането на fintech стартиращите дружества и телекомите, както и намерението на големите технологични гиганти от ранга на Amazon, eBay, Facebook, Google и AliBaba да стъпят агресивно на този пазар. Резултатът е, че всички трябва да оперират в една нова, много по-конкурентна среда. При това положение повечето банки на континента предпочитат да се фокусират върху основните си пазари и в сегментите, в които притежават най-голяма мощ и им носят най-висока възвръщаемост.

Как тази консолидация ще повлияе на конкуренцията в банковия сектор?

На пръв поглед, заради консолидацията конкуренцията ще намалее, но нека не забравяме – финансовите услуги вече не са прерогатив само и единствено на банките. Конкуренти на банките са също небанковите финансови институции, fintech стартъпите, телекомите и големите технологични компании. С новите регулации като PSD 2 и отварянето на банковия сектор, конкуренцията в бизнеса с финансови услуги всъщност тепърва ще расте.

Според Вас има ли опасност от нова глобална финансова и банкова криза?

Цикличността в икономиката е неизбежна и би било подвеждащо да се каже, че сме имунизирани срещу появата на нова глобална икономическа и финансова криза. Но, първо, не виждам сигнали, които да издават, че тя ще дойде по същите направления като предходната. Пропуските, които доведоха до кризата преди малко повече от десетилетие, отдавна са отстранени. Регулациите във финансовия, в частност банковия сектор, се увеличиха драстично. Капиталовите изисквания също.

Да, има сигнали за охлаждане на растежа в Европа, но на този етап става въпрос единствено за забавяне на ръста, не за рецесия. Банковият сектор в България е стабилен. Капиталовата адекватност средно за сектора е 20%, което е в пъти над нивото в ЕС. Коефициентът на ликвидно покритие средно за системата е близо 230%, което е много над равнището в Европа.

Какво е състоянието на пазара на труда в България, по конкретно в областта на финансовите институции и банките?

Може да прозвучи изненадващо, но във Varengold Bank сме оптимисти. Човешкият капитал в банковия и технологичния сектор в България е на високо ниво. И в двата сектора има изградени силни кадри и талант, което е предпоставка за бурно развитие и синергия. Пресечната точка между банковия и технологичния сектор е точно fintech индустрията. Не случайно страната ни е безапелационен лидер в Централна и Югоизточна Европа по брой fintech компании. Аз съм изключително впечатлен и от потенциала на младите хора, с които се срещаме.

Как успявате да намерите, привлечете и задържите правилните хора за Вашия бизнес?

Смятам, че Varengold Bank е в привилегирована позиция по отношение на привличането на хора. Не сме в low-cost сегмент, който разчита на евтина работна ръка. Като партньор на fintech индустрията забелязваме, че има силен интерес към възможностите за професионално развитие във Varengold. Нишата, в която сме се специализирали, е желано поприще за професионално развитие. Разчитаме на професионална headhunting агенция за подбор.

Вие сте получили образованието си и сте работили в България, и в чужбина. Понякога изнасяте лекции. Смятате ли, че българските университети имат капацитета да създават качествени таланти, които да задоволяват нуждите на бизнеса?

Атестация за това колко добро образование получават студентите в българските икономически университети, е присъствието на редица международни компании, лидери в своите сектори, които изградиха в България свои изнесени центрове за счетоводни, финансови и други услуги. Ако нашите млади хора не бяха добре образовани и талантливи, тези компании едва ли щяха да са тук. Да, те са привлечени и от по-ниските разходи за труд, но този фактор постепенно отстъпва на таланта, уменията и експертизата.

Как fintech индустрията променя банковия сектор?

Банкирането в Европа преминава през най-голямата трансформация в своята история. Втората директива за платежните услуги в ЕС – PSD2, която влезе в сила през 2018 г., ще преобрази банковата индустрия. Тя най-общо ще демократизира банкирането и ще го направи много по-гъвкаво, по-лесно, по-отворено и по-мобилно. Fintech компаниите вече ще получават много по-лесен достъп до клиентите на банковата индустрия. Съгласно директивата банките са задължени да отворят платежните си системи за други компании и да осигурят достъп до своя API или програмен интерфейс на трети страни. Това означава, че всяка лицензирана компания с платежни услуги може да ги предлага директно на клиентите на банките.

Fintech решенията вече променят индустрията ни и в недалечно бъдеще ще променят напълно начина, по който се предоставят финансови услуги, правейки ги по-удобни, по-лесни, по-достъпни и по-бързи за потребителите. Общите инвестиции във финансови технологии в световен мащаб са се увеличили с повече от 20 пъти през последните пет години и се очаква да надхвърлят $150 млрд. през следващите 3 до 5 години. Представете си за каква трансформация говорим.

Как Varengold Bank се позиционира спрямо този пазар?

Вместо да чакаме и да гледаме как тези промени ни застигат, ние решихме да участваме активно в тях и да подкрепяме fintech проекти. Varengold Bank е нишова банка и е специализирана в т. нар. Marketplace Banking, което включва финансиране на небанкови институции, предоставящи fintech решения – предимно платформи за т. нар. споделено кредитиране или peer-2-peer (P2P) платформи за кредитиране. Тези платформи се очаква да заемат все по-голям дял в предоставянето на заемни средства. По официални данни през 2017 г. през P2P платформите за кредитиране в Европа е отпуснато потребителско финансиране за 3.8 млрд. евро и фирмено за още 4.2 млрд. евро. Очакванията са този обем да се утрои до 2022 г. Този тип платформи и финтех решения осигуряват по-добри условия за кредитополучателите, подобряват достъпа до финансиране за потребителите и компаниите и улесняват процеса по набиране на капитал.

Varengold финансира компании, предлагащи платформи за споделено кредитиране. Доколко този тип кредитиране е познат в България и има ли условия за развитието му?

За изминалите две години сумата на инвестираните средства в две от българските P2P платформи е достигнала близо 75 млн. лв., което е повече от целия рисков капитал, набран за финансиране на стартъп екосистемата в страната за този период. Потенциалът е голям. На този етап, разбира се, делът на P2P кредитирането в общия портфейл остава нисък, но тази картина ще се промени много бързо. Към момента повечето fintech компании и решения са фокусирани върху пазарите в Западна Европа. Очакванията ни са до 2-3 години те да насочат вниманието си и към Централна и Източна Европа, което ще ускори проникването на финансовите технологии в региона.

Има ли условия в България за създаване и развитие на стартъпи?

Свършеното от досега чрез редица инициативи и акселератори вдъхнови редица успешни вече предприемачи, които до вчера са били на ниво стартъп, да предложат на следващите предприемачи същото, за което те са или не са имали шанс. Напоследък наблюдаваме интересна тенденция – предприемачески капитали, които се връщат обратно в екосистемата. Стартъп предприемаческият пламък е възпламенен и магията може да бъде задържана за дълго с подкрепата повече организации, инвеститори и бизнес ангели.

Ако имате интерес да станете ангел инвеститор, може да се присъедините към водещата ангелска група в България – CEO Angels Club.

Ако искате да научите повече за ангелското инвестиране, разгледайте първата книга на българска, издадена от CEO Angels Club – “Ангел” на Джейсън Каланис!