19.05.2015 Smarter Working

19 Май София

19 май 2015

Филип ще ни докаже, че е възможно да създадем щастлива работна среда за нашите служители и това да доведе до финансова печалба! Филип има богат професионален опит на високо мениджърско ниво в компании като Fujitsu, Dell, MCI WorldCom International, Ericsson, Sony Ericsson, Plantronics и много други.

 

 

 

 

·        Как да оцените и да подобрите работно място във вашата компания?

·        Как да извлечете максимума от дистанционната работа?

·        Как се гради добър виртуален екип?

·        Как да направите Вашата организация по-печеливша и интелигентна

·        Как корпоративната организационна структура е еволюирала и как се видоизменя?

http://webandevents.com/smarter-working/