Специално предложение за alternative MBA (aMBA) – само за членовете на CEO клуб

aMBA е за мениджъри с богат практически опит, които са поели бизнес управлението на определена бизнес структура и/или екип и имат нужда да структурират и осъвременят бизнес уменията си.

 

Вярваме, че сред членовете на CEO клуба има мениджъри, бизнес практици, за които прякото приложение на нови мениджмънт умения, приложими в българска среда са по-ценни от “тежестта” на дипломата, затова имаме специално предложение за тях.

Съдържанието на aMBA програмата се базира на програми на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International и др. За да бъде адекватно за България, то е адаптирано отмениджъри, предприемачи и бизнес практици с опит в собствени, български и международни компании.

Всяка дисциплина от  профрмата на aMBA се поставя в практичен контекст, през призмата на реални бизнес казуси, предоставени от компании, опериращи на българския пазар. Целта на участниците е да обменят опит с професионалисти на тяхното ниво и да намерят бързи и ефективни решения, в съзвучие с промените и ритъма на новата икономика.

“Сътруднича на японска консултантска фирма базирана в Токио, прибрах се за година творчески отпуск в България, търсех достъпна програма, която да попълни “дупките” на тема мениджмънт, както и да структурира знанията ми, натрупани от опит през годините, – споделя Тина Пенева, старши консултант, Promar Consulting и участник в програмата.

Членовете на CEO клуб Българиямогат да получат участие в aMBA програмата при преференциални условия: безплатни сесии и специални отстъпки, като оставят своите контакти във формата за записване.