Теодора Атанасова – CEO Advisor

Теодора Атанасова, CEO Advisor на тема: Executive Career Planning – Challenges and Successful Management of the Journey 

Теодора Атанасова е Управляващ партньор на консултантската практика за привличане на мениджмънт кадри CEO Search

Теодора Атанасова има магистърска степен по лингвистика от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и е сертифициран професионален коуч в областите екзекютив и кариерен коучинг. 

Професионалната си кариера започва в PriceWaterhouseCoopers. В сектора на директното привличане на топ мениджмънт кадри  работи от самото начало на тази индустрия у нас – 2003 г. , когато се присъединява към JordanSheppard Group при навлизането им на българския пазар. В следващите години работи като рисърчър и консултант по множество проекти в различни индустрии в България и чужбина. По-късно заема ролята на Оперативен мениджър на компанията и ръководи екип от старши executive search консултанти. 

Като Управляващ партньор на CEO Search Теодора Атанасова се фокусира върху ключовите проекти и клиенти на компанията, както и цялостната стратегия за развитието на организацията и екипа от консултанти. 

В годините е работила е с множество водещи международни и местни компании при изпълнението на executive search проекти за стратегически позиции с висока добавена стойност. 

В професионалния си път Теодора е съветвала и подпомагала в кариерата им голям брой мениджъри и се вълнува от непрекъснатото личностно развитие, философията на ученето през целия живот и ефективното междуличностно общуване.  

Теодора е полиглот с непрекъсната страст към ученето на езици, пътуванията и опознаването на различни култури.