Трета национална конференция “Иновации и сигурност”

Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия” ви кани да участвате в Третата Национална Конференция „Иновации и сигурност“ /с международно участие/, която ще се проведе на 9-10-11 ноември 2016 в София, Централен Военен Клуб, зала Тържествена.

Водени от амбицията Българската отбранителна индустрия да заеме отново своето достойно място в Европейския Съюз, Сдружението полага усилия за създаване на международни контакти във всички посоки. Основна задача е създаване на възможности за издигането на Българската индустрия до нивото на европейските държави чрез коопериране с най-напредналите нации в технологично отношение – Израел, Германия, Китай и останалите развити нации.

В конференцията ще вземат участие компании от отбранителната и гражданската индустрия, машиностроенето, ИКТ сектора, иновациите, сигурността и кибер сигурността, старт-ъп компании, а така също и ръководители от министерство на отбраната, служители на различни министерства и агенции, дипломати, военни и търговски аташета от държавите – традиционни партньори и клиенти на българската отбранителна индустрия.

Програма:

1 ДЕН – ЕС

КООПЕРИРАНЕ С ЛИДЕРИТЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ЕС
В ПРОЕКТИ ЗА НАУКА, ИНОВАЦИИ, ХОРИЗОНТ 2020

2 ДЕН – ИЗТОК

КООПЕРИРАНЕ С ИЗТОЧНИТЕ ЛИДЕРИ НА ИНОВАЦИИТЕ
КООПЕРИРАНЕ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

3 ДЕН – ЗАПАД

КООПЕРИРАНЕ СЪС ЗАПАДНИТЕ ЛИДЕРИ НА ИНОВАЦИИТЕ
ИЗРАЕЛ и САЩ  В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

За повече информация и записване за участие можете да се свържете с организаторите на
Моб: 0877 576 144  e-mail: defence_club@abv.bg.