Три съвета за по-продуктивни бизнес срещи

 

Ако не сте внимателни , срещите могат да „изядат” от времето на всеки, включително и от вашето. Ето как да държите дискусиите под око.

В университета в Чикаго преподавах и обучавах предприемачи как да продават.Ще споделя някои от съветите си към тях. Трябва да насочите правилно продажбите към конкретната таргет група, иначе компанията няма да оцелее. Други бизнес умения могат да бъдат по-малко наложителни , но все пак ще се забележи голяма разлика в това колко ефективни, продуктивни и удовлетворени сте вие и вашият екип.

Свиквайте срещи. ( Аз не мога да си помогна сам. Свиквайте срещи , моля!) Бих искал да попитам някои хора колко ефективни са били техните последни пет срещи, само за да видя колко бързо те променят изражението на лицето си. Срещите са като пара. Те се развиват доколкото пространството им позволи. Когато отворите вратата няколко минути по-късно, всичко се изпарява, все едно нищо не се е случвало.

Не обичам да си губя времето. И не искам моите студенти да си губят тяхното, както и на други хора – независимо дали сега или когато са извън университета, стартирайки техен собствен бизнес. Така че аз включих няколко урока за бизнес срещите в моите преподавателски методи. Тук са посочени точно така, както са въведени в курса :

Важни бележки за срещи

Когато се срещнете с Крейг извън клас, вие ще разполагате с  30 минути и ще трябва да изведете три важни неща от срещата:

  1. Вашите „цел , изгода, проверка ”.  Целта, изгодата и проверката се проявяват в началото на всяка среща. Лесно е като имате ясна цел за протичането на срещата, осъзната изгода от провеждането й и проверка за сигурност, че формулираните цел и полза са подходящи. Например: „Причината за нашата среща е да споделя с теб някои идеи относно моята предприемаческа дейност. Преимуществото ще е да ми окажеш съдействие за  вникване в продажбения модел. Как звучи това ?”
  2. Две ясни задачи за срещата.  Вашите две основни задачи може и да не бъдат категорични, но е нужно да ги имате предвид преди да започнете срещата. Те може и да не са от първостепенна важност за вас в началото на срещата , но са важни за получаването на това , което желаете .
  3. „Запитване”. Вашето запитване  е относно това , което желаете от срещата. То може да бъде постигнато още по време на самия разговор или да произтече извън пределите на срещата (въведение, кратка информация , проследяване на темата) . Вие трябва да бъдете конкретни относно това , което желаете и отсрещният човек ще бъде директен, като ви каже дали може или  не може да го изпълни .

А, да, на Крейг му е нужен вашия телефонен номер . Вие имате неговия. Ако закъснявате за срещата , използвайте го. Ако той закъснява , ще се свърже с вас.

Източник : www.inc.com