Условия за ползване

ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно нашата политика за защита на личните данни, за да разберете ясни какви лични данни събираме, защо правим това, какво правим с данните и какви права имате за защита на личната ви информация. Тази политика важи за всички случаи, когато посещавате ceoclub.bg или ни изпращате информация имейл. С използването на който и да е от тези канали, вие приемате, че сте прочели и разбирате нашата политика.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Клубът събира и обработва някои лични данни на членовете си. Тази информация е необходима на Клуба, за да уведоми членовете си за предстоящи събития.

КАКВО СЪБИРАМЕ

Имейл адрес и телефонен номер на членовете, които са необходими за поддържане на връзка с тях и за предоставяне на уведомления за събития.
Име, квалификация, професионален опит, умения и друга информация, която кандидатите предоставят, които са необходими за оценката на тяхното членство.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Всеки кандидат член е отговорен и гарантира, че ни предоставя информация от и за трети лица, само когато тези данни са придобити в съответствие със законовите изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни и само когато кандидатът има всички правни основания за предаване на тази информация на Клуба. Цялата отговорност за законови нарушения в случай, че кандидат предоставя лични данни на трети страни, се поема от съответния кандидат.

ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме обработващи личните данни, но гарантираме, че личните ви данни се обработват с високо ниво на сигурност. Когато обработващите се намират извън ЕС и по-специално в САЩ, ние гарантираме, че дейността им е в съответствие с изискванията на Privacy Shield. Такива обработващи са MailChimp.
Ние не продаваме, не продаваме, не разпространяваме или по друг начин прехвърляме на външни лица вашите лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация и / или да коригирате или допълните тази информация. Можете да поискате личната ви информация да бъде изтрита. Освен това имате право да възразите, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени.
Ще направим разумни търговски усилия, за да ви предоставим в разумен срок достъп до вашите лични данни, които поддържаме или да ги коригираме в рамките на 30 дни от получаване на молбата ви. Ще изпълним инструкциите ви за изтриване на лични данни в максимален срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение. Моля, имайте предвид, че можем да съхраняваме тази информация на базата на законни интереси или за други правни цели или да се налага (включително по договор или GDPR) да съхраняваме определена информация и да не я изтриваме (или да съхраняваме тази информация за определено време, в който случай ще изпълним искането за заличаване само след като сме изпълнили тези изисквания). Моля, имайте предвид, че след като изтрием информацията си, вече няма да можете да използвате мрежата и услугите ни.

Ако искате да получите достъп, да изтриете (когато е приложимо) или да поправите личната си информация, моля, адресирайте своите искания и жалби до:
Адрес: Република България, 1164, гр. София, бул. “Христо Смирненски” № 7, офис 2.

Моля, посочете ясно в темата, че вашето искане засяга въпрос, свързан с личните данни, и по-конкретно дали е искане за достъп, коригиране, изтриване или друго. Имайте предвид, че може да поискаме допълнителна информация, за да определим самоличността ви.

Може да отхвърлим молби, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически усилия или са прекомерни. Когато можем да предоставим достъп до информация и корекция, ще го направим безплатно, освен в случаите, когато това ще изисква несъразмерни усилия.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Можете също така да подадете жалбата си в страната, в която живеете, по работното си място или по мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.