Пет стъпки към успешна организационна промяна

Изследванията на 5 милиона души от 2000 компании разкриват 5-те стъпки за промяна, която трансформира успешно организациите

Воденето и поддържането на организационни промени е един от най-големите бизнес приоритети. Ето защо иновациите, културата и успехът/напредъкът/пробивът ( disruption ) в бизнеса са горещи лидерски теми.

През последните две десетилетия нивото на успешна организационна промяна е била лоша. През 1996 г. професор Джон Котър в бизнес училище в Харвард съобщи, че само 30% от всички програми за промяна са успешни. Придвижвайки се напред, почти двадесет години след това, множество проучвания показват, че шансовете за водене на успешна програма за промяна остават до голяма степен непроменени.

Какво става тук?

Проблемът с повечето структури за управление на промените е, че те са само организационното ниво.

В действителност организациите не се променят, а хората правят това.

Организациите са просто събрание от хора. Така че ако искате промяна, трябва да се спрете на това, което ще мотивира, мобилизира и поддържа системна промяна с течение на времето и то при всички служители.

Макар че има много книги за промяна, наскоро открих книгата Beyond Performance 2.0 от Скот Келър и Бил Шънингер, старши партньори в McKinsey & Company.

Книгата се базира на проучвания от над 5 милиона интервюирани в 2 000 компании. Тя се позовава и на комбинирания 40-годишния консултантски опит на авторите.  Те са съветвали и  подпомогали успешно компании и организации от публичния сектор  в постигането на големи промени.

Келър и Шънингер отбелязват, че голямата идея при воденето на успешна промяна е да се наблегне на усилията, свързани с Изпълнението и Здравето на всеки етап от това пътуване.

Когато авторите говорят за Изпълнение, те се отнасят до това, което организацията прави, за да даде резултати на своите заинтересовани страни, както във финансов, така и в оперативен план. Здравето означава колко ефективно една организация работи в синхрон с различните ѝ отдели в преследване на обща цел – това е оперативният модел и култура.

Beyond Performance 2.0 установява пет етапа по пътя на промяната. Всеки от тях има рамка за Изпълнение и Здравна рамка, които да водят лидерите при поставянето на еднаква тежест на всеки. Етапите са проектирани така, че ако лидерите са в състояние да отговорят на ключовия въпрос от етапа, те са готови да преминат към следващия.

Петте етапа са:

  • Желание

Къде искаме да стигнем в бъдеще? Определете стратегическите си цели, които подкрепят вашата визия от гледна точка на Изпълнението. Определете къде искате да се отличавате организационно и ако е необходимо да коригирате дадени практики, за да стигнете до там и от здравна страна.

  • Оценка

До колко сме готови да отидем там? От гледна точка на Изпълнението, определете изискванията за набор от умения, необходими за промяна. По отношение на Здравето, определете промените в нагласите, които са необходими за промяната.

  • Архитектура

Какво трябва да направим, за да стигнем там? От гледна точка на ефективността за Изпълнението, определете портфолио от инициативи и създайте ясен план. От гледна точка на Здравето, влияйте на „меката“ страна на промяната чрез комуникация и разказване на истории.

  • Действие

Как управляваме пътуването? От гледна точка на Изпълнението, да се създаде силно управление и мащабен модел за промяна. От здравна страна, мобилизирайте влиятелни лидери и създайте двупосочен комуникационен подход с критичната маса.

  • Подобрение

Как да продължим да се подобряваме? От гледна страна на Изпълнението, подпомагайте постоянното учене и насърчавайте споделянето на знания чрез обучение, развитие и други средства. От гледна страна на Здравето, съчетайте таланта с приоритетните роли и проектирайте процеса на промяна.

Например, на етап Желание, Келър и Шънингер очертават две рамки. Те са “Стратегически цели” за Изпълнението и “Цели на здравето” за Здравната страна.

Относно структурата на Изпълнението те описват как да се изгради убедителна дългосрочна визия. Също така как визията да се трансформира в по-осезаеми средносрочни цели и как да проверим дали тя има пристрастия, които могат да направят реализирането ѝ невъзможно.

Авторите описват как една компания може да провери Здравето си чрез строга оценка. Също как лидерите могат да избират къде да бъдат изключителни въз основа на контекста, индустрията и стратегическите цели на компанията. Това е обратното на копирането на най-добрите практики на други компании.

Повечето проекти за организационна промяна се провалят, защото към тях се подхожда само като към задача с краен срок. Промяната е за хората.

За да успеят в днешния турбулентен свят, организациите трябва да помогнат на хората си да развият умения, гъвкавост и устойчивост, и да ги прилагат непрекъснато и ежедневно.

Автор: Сорен Каплан – най-продаваният и спечелил награда автор на Leapfrogging и The Invisible Advantage, член на Центъра за ефективни организации на USC, бивш корпоративен изпълнител и основател на иновационния център и UPBOARD за Inc.com

Ако искате да станете богати, поръчайте си книгата “Ангел” на Джейсън Каланис!