За Клуба

CLUB BULGARIA е бизнес мрежа за активни бизнес лидери, които работят в или с България. Членовете включват само главни изпълнителни директори, висш мениджмънт и активни предприемачи. Основната цел на Клуба е да осигури изключителна и ефективна среда за вземащите бизнес решения в България, които споделят съвременни принципи на сътрудничество и лидерство, конструктивен подход към бизнеса и най-добрите практики на корпоративната етика.

Клубът е създаден през 2008 г. като виртуална група в социалните медии, а в последствие се превърна в истинска организация и може би най-голямата неформална мрежа за изпълнителни директори и предприемачи в България. Нашите членове идват от почти всички сектори в страната, включително експати и лидери от местната индустрия. Организираме различни нетуъркинг събития, публикуваме интересна информация и сме активни в местната бизнес общност.

Членството е само по покана и се ограничава до висши ръководители / предприемачи, работещи или свързани с България, включително следните нива:

 • Chief Executive Officer
 • Country Managers
 • Managing Directors
 • Board of Directors
 • Active Business Owners

и от по-големи организации:

 • Chief Operation Officer (COO)
 • Chief Finance Officer (CFO)
 • Chief Marketing/Sales Officer (CMO)
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Chief Technology Officer (CTO)
 • Chief People Officer (CPO)
 • Vice Presidents (VPs)